Wracamy  z EPAS-em!

 

Tytuł Szkoła - Ambasador Parlamentu Europejskiego zobowiązuje! Z nowymi siłami i pomysłami wkraczamy w kolejny rok szkolny popularyzując wiedzę na temat Europy, Unii Europejskiej i demokracji. Za nami spotkanie inaugurujące program, przygotowane przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce.

Jaką szkołę zastaliśmy po pandemii? Co wydaje się nam najtrudniejsze? Jak pracować z uczniami na nowo w klasach? O czym mówić, jeśli chodzi o Unię Europejską? To jedne z wielu pytań, jakie pojawiły się podczas pierwszego dnia sesji prowadzonej przez Fundację Schumana. Dyskutowaliśmy także o tym, jak przyzwyczaić uczniów na nowo do stacjonarnego trybu nauki i jak pomóc im  odnaleźć się w grupie rówieśniczej.

Kolejny dzień upłynął pod znakiem warsztatów grupowych. Mieliśmy okazję poznać aplikacje związane z nowoczesną organizacją warsztatu pracy, szukaliśmy odpowiedzi na pytanie jak szkoły i nauczyciele mogą pomóc w rozwiązaniu problemu zmian klimatu oraz jak uczyć uczniów tolerancji i poszanowania różnorodności. Sesje zostały wzbogacone o prezentację dot. możliwości współpracy z partnerami zagranicznymi i sposobów finansowania aktywności międzynarodowych.

Podsumowaniem dwudniowych warsztatów było wspólne obejrzenie filmu dokumentalnego prezentującego sylwetkę młodej aktywistki społecznej, pokazywanego w ramach Festiwalu Millenium Docs Against Gravity - Jestem Greta.


Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego

(European Parliament Ambassador School Programme)


Od września 2020 r. nasza szkoła jest uczestnikiem projektu Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego.

Czym jest EPAS?

Program EPAS jest dedykowany dla szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu pobudzanie świadomości młodzieży na temat Europy i demokracji europejskiej dzięki udostępnieniu jej wiedzy o Unii Europejskiej, w szczególności o Parlamencie Europejskim. Program umożliwia doświadczenie, czym jest obywatelstwo europejskie. Szkoły biorące udział w programie będą miały do wykonania następujące zadania obowiązkowe:

  • założenie szkolnego punktu informacyjnego poświęconego Europie, Unii Europejskiej oraz instytucjom europejskim. Zadaniem zarówno starszych i młodszych ambasadorów będzie zadbanie o jego bieżącą działalność.
  • organizację działań poświęconych bieżącej legislacji Parlamentu Europejskiego lub innym istotnym kwestiom europejskim
  • wykorzystanie otrzymanych materiałów dydaktycznych, scenariuszy lekcji europejskich w czasie zajęć lekcyjnych i podczas specjalnych spotkań dla szczególnie zainteresowanych uczniów.
  • organizację na terenie szkoły lub poza nią wydarzenia pod hasłem "Dzień Europy" w okolicach 9 maja. Celem wydarzenia będzie zwiększenie wiedzy uczniów dotyczącej integracji europejskiej i roli Parlamentu Europejskiego.

 

Szkoła, która z powodzeniem zakończy swój udział w programie, otrzyma tytuł „Szkoły Ambasadora Parlamentu Europejskiego”.

 

Założenia programu Szkoła- Ambasador Parlamentu Europejskiego (EPAS) realizują MŁODSI AMBASADORZY – uczniowie: Sandra Polewska, Artur Leman i Szymon Adamek, natomiast nad przebiegiem realizacji programu czuwają STARSI AMBASADORZY: pani Marta Piątkowska, pani Agata Buchali i pani Barbara Ressel.

 

Wszystkie informacje na temat realizowanych zadań będą umieszczane na stronie szkoły w zakładce ,,INFORMACJE – Nasze działania”.

  

Newsletter 1 / 2021
Newsletter 2 / 2021
   
   
   
   
   

SZKOLNY PUNKT INFORMACYJNY O UNII EUROPEJSKIEJZałożenie szkolnego Punktu Informacyjnego poświęconego Europie, UE oraz instytucjom europejskim to jedno z obowiązkowych zadań dla Starszych i Młodszych Ambasadorów. W tym celu zagospodarowano regał na szkolnym holu obok wejścia do budynku B. Z racji ogólnej dostępności w prostszy sposób można będzie zadbać o bieżącą działalność Punktu Informacyjnego.

Zagospodarowana w ten sposób przestrzeń umożliwi społeczności szkolnej na korzystanie z  materiałów i broszur, które posłużą jako kompendium wiedzy o ważnych kwestiach europejskich.

Pozyskane materiały zapewne posłużą także jako źródło wiedzy podczas lekcji europejskich oraz rozwijania zainteresowań społeczności uczniowskiej a przede wszystkim organizacji na terenie szkoły wydarzenia: „Dzień Europy”. Ciekawostką jest gra „Legislator”. Stanowiąca doskonałe narzędzie edukacyjne skierowane do uczniów i nauczycieli zainteresowanych tematyką europejską.

Należy dodać, że z uwagi na zdalne nauczanie materiały przygotowane  przez Starszych i Młodszych Ambasadorów będą udostępnione na stronie szkoły oraz fejsbookowym profilu, na którym uczniowie będą dokumentować udział w projekcie.


 

Młodsi Ambasadorzy EPAS w Warszawie

15 listopada 2021 r. troje uczniów kl. 3BM, Sandra Polewska, Szymon Adamek i Artur Leman, wzięli udział w szkoleniu dla Młodszych Ambasadorów programu Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego, zorganizowanym przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej  w Warszawie. W trakcie warsztatów uczestnicy i uczestniczki poznali podstawowe informacje o Parlamencie Europejskim, jego znaczeniu i możliwościach, jakie oferuje młodym Europejczykom. Mogli także podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z życiem i aktywnością we Wspólnocie Europejskiej, a także wymienić spostrzeżeniami dotyczącymi europejskich wartości, europejskich celów młodzieżowych oraz scenariuszy przyszłości Unii Europejskiej. 

Spotkanie przebiegało dynamicznie. Pracując zespołowo młodzież miała okazję bliżej się poznać i zastanowić się nad swoją wizją Europy w 2030 r. przygotowując plakaty. W oparciu o dokument ,,Rezolucji Rady Unii Europejskiej i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży: Strategia Unii Europejskiej na rzecz młodzieży na lata 2019–2027" młodzi obywatele oceniali, które z jedenastu celów młodzieżowych zawartych w rezolucji są dla nich najważniejsze. Nasi ambasadorzy wrócili zadowoleni, z głowami pełnymi pomysłów i gotowi do nowych zadań.

Program EPAS - podsumowanie

Miło nam poinformować, że wczoraj otrzymaliśmy tytuł Szkoła - Ambasador Parlamentu Europejskiego! Tym samym dołączyliśmy do międzynarodowej sieci szkół popularyzujących wśród uczniów wiedzę na temat europejskiej demokracji parlamentarnej, roli Parlamentu Europejskiego i europejskich wartości. Sieć, która obejmuje około 1500 certyfikowanych szkół - ambasadorów Parlamentu Europejskiego, 3700 nauczycieli mianowanych starszymi ambasadorami i prawie 23 000 uczniów mianowanych młodszymi ambasadorami, daje szkołom doskonałą okazję do wymiany najlepszych praktyk i współpracy przy realizacji programu. Sieć szkół-ambasadorów stanowi część większej społeczności współpracującej z Parlamentem Europejskim, w szczególności za pośrednictwem platformy wspólnie.eu.

Daje szkołom szansę uczestniczenia w szerokim wachlarzu działań organizowanych przez Parlament Europejski oraz jego biura kontaktowe i instytucje partnerskie, jak również nawiązania kontaktów z różnymi podmiotami na szczeblu unijnym, krajowym i lokalnym, a także z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.

10 czerwca 2021 r. odbyło się spotkanie podsumowujące bieżącą edycję programu EPAS. Gośćmi specjalnymi byli: Pani Halina Wysokińska - założycielka programu, Pan Poseł Bogdan Rzońca - członek grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w PE, a także Pan Przemysław Staroń - zdobywca tytułu Nauczyciel Roku 2018, który w swoim wystąpieniu poruszył temat powrotu do nauki stacjonarnej oraz opowiedział o swoich refleksjach dotyczących narzędzi i przyzwyczajeń z czasu edukacji zdalnej. Podczas open stage’u mieliśmy okazję zaprezentować nasze EPAS-owe działania i podzielić się refleksjami na temat realizowanych przedsięwzięć.

W nadchodzącym roku szkolnym ruszamy z kolejną edycją; zapraszamy chętnych uczniów, Młodszych Ambasadorów, do udziału w programie!

14 maja 2021r. klasa 3CA miała przyjemność uczestniczyć w wirtualnym spotkaniu z p. Waldemarem Banaszkiem i p. Dawidem Wójcickim z Krajowego Biura Eurodesk Polska na temat Europracy. Eurodesk to program Unii Europejskiej dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych, wspierany – finansowo i merytorycznie - przez Komisję Europejską, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego w ramach programu "Erasmus+". To również nieprzepastne źródło sprawdzonych i wiarygodnych informacji dla wszystkich, którzy myślą o zdobywaniu doświadczeń za granicą - studiując, pracując, czy działając społecznie, szukają źródeł finansowania i możliwości współpracy międzynarodowej.

Lekcja „Europraca” podejmuje tematykę związaną z zatrudnieniem w Unii Europejskiej. Pokazuje, na co należy zwrócić uwagę przed wyjazdem do pracy w UE, jak się przygotować, co zrobić, by uniknąć niebezpieczeństw pracując w  innym unijnym kraju. Uczniowie poznali internetowy proces poszukiwania sprawdzonych ofert za granicą, w grupach dyskutowali na temat zalet i wad pracy w krajach europejskich, pracując w różnych aplikacjach dzielili się wiadomościami i pomysłami.

Mamy nadzieję, że interaktywna, warsztatowa forma zajęć pozwoliła uczniom nie tylko zdobyć wiedzę o europracy, ale również poszerzyła ich horyzonty, skłoniła do przemyśleń i zachęciła do dalszego poszukiwania informacji.DZIEŃ EUROPY W ZST

9 maja w krajach Unii Europejskiej obchodzony jest Dzień Europy, w którym świętujemy pokój i jedność Europy. W tym dniu przypada rocznica podpisania historycznej Deklaracji Schumana, w której zaproponowano nową formę współpracy politycznej w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch nowej wojny. W tym roku w Zespole Szkół Technicznych obchodzimy Dzień Europy w szczególny sposób jako uczestnicy programu EPAS – Szkoła - Ambasador Parlamentu Europejskiego. Duży wpływ na kształt naszego świętowania ma sytuacja pandemiczna. Mimo tego w formie zdalnej odbył się szereg przedsięwzięć związanych z Dniem Europy, wartościami europejskimi oraz pogłębianiem wiedzy na temat instytucji unijnych.

Uczniowie klas technikum żywienia i usług gastronomicznych wzięli udział w konkursie kulinarnym pt. “Smaki Europy”. Główną nagrodę otrzymała Gabrysia Kalinowska z kl. 3FZ.

Przyszli specjaliści w zakresie grafiki i poligrafii opracowali plakat promujący wartości Unii Europejskiej. Spośród 34 prac nagrodzono plakat Martyny Szulc z kl. 3TG.

Uczennice klasy technikum usług fryzjerskich z elementami kosmetologii przygotowały metamorfozy „Inspirowane Europą”, w których zaprezentowały stylizacje przedstawiające kanony urody w różnych krajach europejskich (modelka: Marta Obielak, wizaż- Wiktoria Danisz, Emilia Madaj, Kinga Zając (kl. 2FG) oraz Klaudia Kostrzewa z kl. 2kf).

29 kwietnia 2021 r. odbył się szkolny konkurs wiedzy o instytucjach Unii Europejskiej w formie online. Tematem pierwszej edycji był Parlament Europejski. Pierwsze miejsce zajęła Dominika Kurzawa z kl. 1TL.

Szkolny zespół “Alteracja” postanowił uczcić Dzień Europy poprzez nagranie coveru piosenki “Keine Grenzen” zespołu Ich Troje, która reprezentowała nasz kraj na Konkursie Piosenki Eurowizji w 2003 r.

Nauczyciele języków angielskiego, niemieckiego oraz historii i WOS-u opracowali scenariusze lekcji związanych z historią integracji europejskiej, wartościami europejskimi (prawa człowieka a przemoc) oraz bieżącą legislacją Unii Europejskiej (paszporty covidowe, Europejski Zielony Ład). Lekcje te odbyły się w wielu klasach naszej szkoły i przybliżyły uczniom technikum i szkoły branżowej tematykę unijną. W ramach dzielenia się doświadczeniem scenariusze przekazano także do zaprzyjaźnionych szkół, Szkoły Podstawowej w Wyszynie oraz Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Tuliszkowie.

Młodsi Ambasadorzy - Artur Leman, Szymon Adamek, Sandra Polewska, Hubert Drewniak

Starsi Ambasadorzy - Agata Buchali, Marta Piątkowska

Osoby zaangażowane w projekt: Barbara Ressel, Marzena Maćków, Emilia Marucha, Joanna Tomaszewska, Jerzy Gomoliszewski, Mariusz Kominiarczyk, Magdalena Kliszewicz, Małgorzata Robak-Pabiańska, Agata Jeżak-Komorska.
Konkurs wiedzy o instytucjach Unii Europejskiej - Parlament Europejski

29 kwietnia 2021 r. 48 uczniów naszej szkoły wzięło udział w I edycji szkolnego konkursu wiedzy o instytucjach Unii Europejskiej - Parlament Europejski. Uczniowie odpowiadali online na platformie Testportal na 23 pytania na temat organizacji, roli i zadań tej ważnej instytucji unijnej.

Konkurs był adresowany do uczniów klas 1-3 Technikum w ramach działań podejmowanych w ramach programu EPAS - Szkoła - Ambasador Parlamentu Europejskiego.

Największą liczbę punktów zdobyła Dominika Kurzawa, uczennica klasy 1TL. Gratulujemy!

Mamy nadzieję, że konkurs wiedzy o instytucjach Unii Europejskiej na stałe zagości w naszym kalendarzu imprez szkolnych.

Lekcja Europejska po niemiecku

 „Was weißt du über die Europäische Union?” -  to kolejna z cyklu zdalnych lekcji europejskich, tym razem przeprowadzona w języku niemieckim.

Instytucje UE, działalność Parlamentu Europejskiego, kraje członkowskie, waluta czy języki urzędowe to tylko niektóre z zagadnień omawianych podczas lekcji. Wykorzystując materiał filmowy, mapę myśli i pracując z aplikacjami takimi jak Jamboard, Canva czy Kahoot! uczniowie mogli odwołać się do swojej wiedzy i usłyszanych lub przeczytanych informacji jednocześnie doskonaląc znajomość języka niemieckiego.

Lekcje europejskie w językach obcych zostaną przeprowadzone w tygodniach poprzedzających Dzień Europy, który świętować będziemy w naszej szkole już 7 maja 2021r.

Autorkami scenariusza są Magdalena Kliszewicz i Małgorzata Robak-Pabiańska, nauczycielki języka niemieckiego.


Seminarium dla Młodszych Ambasadorów programu EPAS

“Świat nie jest ani dobry, ani zły. Świat jest taki, jakim  go uczyniliśmy. Będzie takim, jakim MY go uczynimy i jakim WY go uczynicie” - takim słowami powitała Młodszych Ambasadorów pani Janina Ochojska, Poseł do Parlamentu Europejskiego, inaugurując jednocześnie dwudniowy festiwal uczniowski szkół, które w tym roku rozpoczęły udział w programie EPAS (European Parliament Ambassador School). Jak podkreśliła, zaangażowani młodzi ludzie są dla niej nieustanną  inspiracją, a ich liczna obecność i aktywność podczas seminarium udowodniła, że młodzi ludzie wyraźnie chcą zaznaczyć swoją obecność na mapie Europy.

Spotkanie stanowiło  nie tylko doskonałą okazję do poznania grup z całej Polski i wymiany doświadczeń, stało się również pretekstem do dyskusji o ważnych tematach europejskich takich jak: młodzieżowy aktywizm (rozmowa z aktywistami z inicjatywy Born in EU), prawo europejskie, mobilność zagraniczna czy kreowanie młodzieżowych kampanii społecznych.

Tematem przewodnim czwartkowych działań warsztatowych była wirtualna realizacja zadań wynikających z programu EPAS. Ambasadorzy dowiedzieli się jak dobrze wykorzystywać media społecznościowe do uczniowskich działań europejskich, jak skutecznie prowadzić punkty informacyjne online, o sile Instagrama i dobrych praktykach komunikacji projektów społecznych w internecie. Pracując w aplikacji Padlet stworzyli wspólnie wirtualna tablicę, na której spisali swoje pomysły na działania w internecie w ramach EPAS, które zrodziły im się podczas spotkania.

Drugi dzień warsztatów upłynął pod hasłem storytelling-u, czyli sztuki świadomego budowania relacji, poprzez oddziaływanie na wyobraźnię i emocje słuchacza. Uczestnicy poznali jej zasady i oceniali odbiór różnych tekstów przytaczanych przez prowadzącą. Uczniowie wzięli także udział w webinariach na temat czytania prawa europejskiego, mobilności europejskich oraz tworzenia młodzieżowej kampanii społecznej. W ramach podsumowania warsztatów i udziału w kończącym się niebawem programie EPAS, ambasadorzy określali trudności, z jakimi spotkali się podczas uczestnictwa w programie i czym jest dla nich Unia Europejska.

Dodatkowe informacje dostępne pod linkami:

https://twitter.com/JaninaOchojska/status/1385295173756899328?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet

https://www.facebook.com/bornineu/

Zrównoważona żywność: strategia „Od pola do stołu”

20 kwietnia 2021 r. starsi ambasadorzy wzięli udział w warsztatach online pt.: Zrównoważona żywność - strategia “Od pola do stołu” zorganizowanych przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce. Było to kolejne spotkanie z cyklu “Europejski Zielony Ład” i dotyczyło europejskiej strategii zrównoważonego rolnictwa w szerokim kontekście strategii Zielonego Ładu oraz roli, jaką odgrywa w nim Parlament Europejski.

Podczas interaktywnych warsztatów poznaliśmy zasady zrównoważonej produkcji żywności oraz wyzwania przed którymi stoi unijna polityka rolno-żywnościowa. Zmiany w rolnictwie będą realizowane według dwóch strategii - “Od pola do stołu” i różnorodności biologicznej.

W małych grupach dyskutowaliśmy o możliwych zmianach w produkcji roślinnej i zwierzęcej, aby stały się bardziej zrównoważone i neutralne klimatycznie, a także w jaki sposób mieszkańcy miast i wsi mogą przyczynić się do tego, aby produkcja rolna była bardziej zrównoważona. Oprócz ciekawych eko-pomysłów do wykorzystania w codziennym życiu, wszyscy zgodziliśmy się co do znaczenia edukacji i podnoszenia świadomości społecznej na temat ekologii. Jeśli chcemy coś zmienić, powinniśmy zacząć od siebie.

Na zakończenie spotkania wzięliśmy udział w quizie podsumowującym zdobytą wiedzę. 

 

Wielojęzyczność i praca tłumaczek

Czy wiesz, że Unia Europejska używa 24 języków urzędowych? Dzięki temu każdy z obywateli UE, może m.in. zwracać się do instytucji unijnych lub zapoznać się z aktami prawnymi uchwalanymi przez Parlament Europejski w języku polskim.

Ale jak ta wielojęzyczność wygląda w praktyce? Na czym polega praca tłumaczy pisemnych? I co należy zrobić, aby zostać jednym z nich? 

15 kwietnia 2021 r. odbyło się spotkanie online pt. “Wielojęzyczność i praca tłumaczek” zorganizowane przez Biuro Parlamentu Europejskiego. W spotkaniu wzięli udział uczniowie z sześciu  polskich szkół, w tym pięcioro uczniów ZST. 

Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z informacjami na temat Parlamentu Europejskiego oraz poznali tajniki pracy tłumaczy pisemnych przy PE. Wydarzenie poprowadził Pan Piotr Wolski z Działu Wizyt i Seminariów PE, natomiast gośćmi seminarium były Panie Iwona Komór, Anna Sznurawa i Anna Torres, tłumaczki z Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych PE. Webinarium rozpoczęło się od rozwiązania quizu na temat Parlamentu Europejskiego, w którym uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy o PE oraz uzupełnienia jej. W głównej części wydarzenia każda grupa zaprezentowała w języku angielskim i polskim postać znanego tłumacza. Nasze uczennice, Dominika i Julia, przedstawiły postać Wojciecha Skrzypczaka, pierwszego polskiego tłumacza w PE. Następnie panie tłumaczki opowiedziały o tym, jak zaczęła się ich przygoda z językami obcymi, oraz o swoich codziennych obowiązkach zawodowych.

Uczestnicy webinarium zgodnie podkreślają jego walory, zarówno wartość informacyjną, profesjonalizm prowadzących, jak i dynamikę spotkania. Dzięki niemu mieli możliwość poznania specyfiki pracy tłumacza pisemnego przy PE i korzystanie z bogatego doświadczenia praktykujących tłumaczek. Uzyskali także cenne wskazówki odnośnie przygotowania do pracy tłumacza. Na zakończenie spotkania panie tłumaczki odpowiedziały na pytania zadawane przez uczestników.

‘“Spotkanie było bardzo interesujące. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji na temat pracy tłumacza, ale także na temat Parlamentu Europejskiego. Na co dzień nie mamy możliwości spotkania z prawdziwymi tłumaczami i poznania ich pracy. Cieszę się, że mogłem wziąć w nim udział” - podkreśla Bartosz, uczeń klasy 3TI. 

In Europe Schools - kolejny webinar dla Starszych Ambasadorów na platformie eTwinning

Już po raz kolejny nasi Starszy Ambasadorzy wzięli udział w webinarium organizowanym przez eTwinningową grupę EPAS. Tym razem Pani Eugenie Khatschatrian ze stowarzyszenia EUROCLIO opowiedziała o projekcie In Europe Schools. To europejski projekt wymiany wirtualnej, podczas którego zachęca się uczniów do poszukiwania odpowiedzi na różne pytania dotyczące tematów europejskich, takich jak np. ekologia, migracja czy równość płci i prezentowania rezultatów w postaci krótkich filmów dokumentalnych. 

Projekt oparty jest na gotowych do użycia zestawach edukacyjnych i tutorialach. W ramach wymiany, uczniowie prezentują filmy swoim rówieśnikom w Europie, wspólnie dzielą się przemyśleniami i poglądami obserwując podejście do podobnych tematów z różnych perspektyw.

Warto nadmienić, że stowarzyszenie EUROCLIO powstało w 1992 roku z inicjatywy Rady Europy. To organizacja zrzeszająca ponad 70 stowarzyszeń i innych instytucji tworzonych przez edukatorów z zakresu historii, dziedzictwa kulturowego i obywatelstwa, aktywnie działających w swoich dziedzinach.

Sieć EUROCLIO łączy nauczycieli historii z całej Europy, wspierając rozwój odpowiedzialnego i innowacyjnego kształcenia w dziedzinie historii, obywatelstwa oraz dziedzictwa kulturowego, propagując krytyczne myślenie, uwzględnianie wielu perspektyw, wzajemny szacunek oraz włączanie kontrowersyjnych zagadnień.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.euroclio.eu/project/in-europe-now/

 

Eco-Drone i Europejski Zielony Ład

Europejski Zielony Ład to nowa strategia rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej przygotowana przez Komisję Europejską. Jej celem jest proekologiczna przebudowa gospodarki Unii Europejskiej, która z trzeciego największego źródła emisji gazów cieplarnianych na świecie ma w ciągu trzech dekad stać się pierwszym obszarem, który w 2050 r. osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto.

14 kwietnia 2021 r. uczestnicy projektu “Eco-Drone: flying robots for environmental purposes” realizowanego w ramach programu Erasmus + wzięli udział w wewnątrzszkolnych warsztatach online, którego tematem był Europejski Zielony Ład oraz przygotowanie materiałów do wirtualnej mobilności projektowej. Podczas poprzednich mobilności we włoskiej Casercie i w naszej szkole uczniowie rozwijali talenty konstruktorskie w zakresie aerodynamiki, elektroniki i programowania. Efektem ich pracy były narzędzia pomiarowe, które zbierają dane na temat zanieczyszczenia powietrza w Turku.

Podczas spotkania uczniowie zapoznali się z założeniami unijnej strategii. Po przeanalizowaniu danych zebranych przez stację pomiarową pracowali nad aplikacją-kalkulatorem osobistego śladu węglowego, czyli sumę emisji gazów cieplarnianych, które wywołuje dana osoba. Aplikacja zostanie przygotowana w wersji anglojęzycznej. Pomoże ona wszystkim uczestnikom projektu obliczyć swój własny ślad węglowy i uzmysłowić sobie obecną skalę zanieczyszczeń, jaką generują każdego dnia. Młodzi konstruktorzy zebrali także pomysły dotyczące zmian codziennych nawyków, które przeciętny Kowalski może wdrożyć w ramach wprowadzania w życie założeń Europejskiego Zielonego Ładu.

Efekty pracy warsztatowej zostaną zaprezentowane podczas zdalnej mobilności na początku maja 2021 r., której gospodarzem będzie rumuńska Scoala Gimnaziala Petru Rares.


Konkurs „Wierszem o Europie”

Już wkrótce – 9 maja – będziemy obchodzić Dzień Europy. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły zostali zaproszeni do udziału w konkursie „Wierszem o Europie”. Organizatorami Konkursu są Biuro Parlamentu Europejskiego oraz Fundacja Pole Dialogu. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu krótkiego utworu wierszowanego (np. limeryka, moskalika, lepieja, ale też tekstu piosenki, tekstu hip-hop) o tematyce europejskiej. Długość utworu nie powinna przekraczać 10 wersów, a w treść należy wpleść słowo „wspólnie”. A dlaczego „wspólnie”?

Po pierwsze, ponieważ Dzień Europy warto świętować w ten właśnie sposób, nawet jeżeli warunki pandemiczne nakładają pewne ograniczenia. I po drugie, ponieważ warto wspólnie angażować się w ciekawe projekty europejskie, np. za pośrednictwem platformy dla wolontariuszy wspolnie.eu.


Naszą szkołę reprezentować będzie Julia Gadomska z klasy 3TG:


Europa prawdziwa w różnorodność opływa,

Gdzieś skąpane w słońcu i melodii cykad -  Koloseum zasypia.
 
      Od romantycznej aury  Champs Élysées- motylków wzruszeń  przybywa.

Trochę dalej na wietrze niebiesko-biała flaga powiewa

- to  bogowie greccy uchylają nieba.

      Tu wianki  kwiatów oplatają skroń prześlicznej dzieweczki,

która przędzie jedwabne niteczki

a lipa czarnoleska utula swym cieniem...

Wszystkie Europy kraje to wspólnota,

a wyróżniająca je symbolika - to najcenniejsza cnota.

Prace oceni trzyosobowe jury w składzie: Justyna Suchecka (dziennikarka i pisarka), Zbigniew Sabat (Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce) oraz Dominik Kuc (Fundacja Pole Dialogu). Trzymamy kciuki za Julię!

 

Grupa EPAS na platformie eTwinning

Miło nam poinformować, że w marcu dołączyliśmy do  grupy EPAS na platformie eTwinning, którą tworzą Starsi Ambasadorowie z różnych państw członkowskich. Moderatorką grupy jest pani Nicole A. Wieringa, Starsza Ambasador programu EPAS z Revius Lyceum Doorn w Holandii. Jest to platforma umożliwiająca Starszym Ambasadorom nawiązanie kontaktów, wymianę doświadczeń, dzielenie się dobrymi praktykami, a także udział w webinariach i spotkaniach z ekspertami.

Pierwsze webinarium, poświęcone przyszłości Europy, odbyło się 30 marca 2020 roku, a jego gościem był p. Daniel Mes, członek gabinetu wiceprzewodniczącego KE Fransa Timmermansa. 

„Dlaczego tytuł webinarium to Przyszłość Europy (The Future of Europe)? Nie tylko z powodu konferencji, prowadzonych debat i dyskusji obywatelskich na temat przyszłości Europy, które pomagają kształtować naszą wspólną przyszłość. Według mnie, przyszłość Europy to nasi uczniowie; my jako nauczyciele kształtujemy ich przyszłość – staramy się przekazać wiedzę nie tylko o instytucjach Unii Europejskiej, czy procesach decyzyjnych, uczymy ich co oznacza bycie obywatelem Europy, jak być solidarnym i umiejętnie dzielić się wartościami. Chcemy również, by młodzi ludzie doświadczyli czym jest prawdziwa solidarność, a także różnorodność.”

Nicole A. Wieringa,
Starsza Ambasador programu EPAS

 

Relacja z wydarzenia: https://www.youtube.com/watch?v=dzQj9Lp8Jrc

 

BULLYINisNEVERok

Unia Europejska opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te idealnie wpisują się w program realizowany od 2 lat przez naszą szkołę w ramach projektu Erasmus+ BULLYINGisNEVERok, który powstał we współpracy ze szkołami z Włoch, Grecji i Hiszpanii.

Podczas spotkania wyjazdowego w Grecji, wizyty w Polsce oraz mobilności wirtualnych uczniowie mają okazję poznać kulturę, tradycje i religie naszych partnerów, a poprzez realizację wspólnych działań uczą się zasad współpracy, szacunku i tolerancji dla odmienności kulturowej oraz kształtują osobowość młodego Europejczyka.

 

 

 

Unia Europejska po angielsku

Unia Europejska i Parlament Europejski - idea, historia i współczesność - to temat zdalnej lekcji europejskiej w języku angielskim w ramach realizowanego przez szkołę programu EPAS (European Parliament Ambassador School). Program ten obejmuje nie tylko przekazywanie wiedzy o faktach dotyczących Unii Europejskiej, lecz także umożliwia doświadczenie, czym jest obywatelstwo europejskie. 23 marca 2021 r. uczniowie klasy 2TGp mieli okazję wziąć udział w lekcji zdalnej na temat Unii Europejskiej. W ramach rozgrzewki językowej przeprowadzona została burza mózgów do hasła „The European Union”. Swoje pierwsze skojarzenia uczniowie umieścili na cyfrowej tablicy Jamboard. 

Następnie pracowali z tekstem zaprezentowanym za pomocą aplikacji Microsoft SWAY. W ten sposób dowiedzieli się, czym jest Unia Europejska, kto wchodzi w skład państw członkowskich UE. Poznali również najważniejsze traktaty będące źródłem pochodzenia wspólnoty europejskiej.  W celu sprawdzenia opanowanej wiedzy przygotowany został quiz za pomocą aplikacji kahoot.it. Na zakończenie uczniowie mogli obejrzeć krótki film, który w sposób obrazowy utrwalił przekazane informacje. W tego rodzaju zajęciach do tej pory udział wzięły również klasy 2FG, 2TMp oraz 1HZ. Zajęcia przeprowadzone zostały przez p. Agatę Jeżak-Komorską.

W kolejnym etapie przeprowadzone zostaną zdalne lekcje w języku niemieckim, które pogłębią wiedzę uczniów na temat Unii Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego.

BULLYINGisNEVERok – czyli lekcja (nie tylko) o prawach człowieka

 

„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi

w swej godności i w swych prawach.

Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem

i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.”

- Artykuł 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

 

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka jest źródłem inspiracji dla wielu międzynarodowych traktatów dotyczących praw człowieka. Ma ona znaczący wpływ na takie kwestie jak: zwalczanie niesprawiedliwości, rozwiązywanie konfliktów i problemów, czy wysiłki na rzecz zapewnienia powszechnego poszanowania praw człowieka. 10 grudnia 1948r., społeczność międzynarodowa przyjęła zobowiązanie do ochrony godności i zapewnienia sprawiedliwości każdemu człowiekowi, bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru skóry, płci, języka, religii, poglądów politycznych lub innych przekonań, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne różnice (Art. 2 Deklaracji).

W dzisiejszych czasach wielu młodych ludzi spotyka się z brakiem tolerancji rówieśniczej, wynikającej często z wyżej wymienionych powodów. Przemoc rówieśnicza zwykle rozpoczyna się dość niewinnie. Plotki, wyśmiewanie, długotrwałe nękanie, izolowanie psychiczne, cyberprzemoc… Bywają lekceważone przez nauczycieli, rodziców, otoczenie; dla ofiary stanowią często przeszkodę nie do pokonania.

Jak rozpoznać zjawisko przemocy rówieśniczej/cyberprzemocy (bullying/cyberbullying)? Jakie zachowania można nazwać przemocą? Kim jest sprawca a kto może stać się jego ofiarą? Co czuje i jak zachowuje się ofiara doświadczająca przemocy? Wreszcie: Jak możemy poradzić sobie z tym zjawiskiem? Do kogo zwrócić się o pomoc? Na takie pytania odpowiadali uczniowie klas drugich podczas zdalnej lekcji języka angielskiego zatytułowanej BULLYINGisNEVERok (Nękanie/przemoc  nigdy nie jest w porządku). Ten sam tytuł nosi również projekt Erasmus+, który nasza szkoła realizuje od 2 lat we współpracy ze szkołami z Włoch, Grecji i Hiszpanii. Prześladowanie jest niezwykle niebezpiecznym zjawiskiem, dlatego ważne jest aby edukować uczniów w tym zakresie tak, aby potrafili sami zapobiegać niepożądanym zjawiskom i budować zgrane, wspierające się grupy rówieśnicze.

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji i wykonania ćwiczeń warsztatowych:

W dniu 27 stycznia 2021 r. uczniowie naszej szkoły, Sandra Polewska i Hubert Drewniak z klasy 2BM wraz z opiekunem p. Barbarą Ressel,  wzięli udział w szkoleniu dla młodszych ambasadorów programu EPAS - Szkoła Ambasador Parlamentu Europejskiego. Program jest dedykowany dla szkół ponadgimnazjalnych, a w szczególności techników i szkół zawodowych. Ma na celu pobudzanie świadomości młodzieży na temat Europy i demokracji europejskiej dzięki udostępnieniu jej wiedzy o Unii Europejskiej, w szczególności o Parlamencie Europejskim. Celem programu jest upewnienie się, że młodzi ludzie mają świadomość swoich możliwości działania w kontekście integracji europejskiej.

Warsztaty online prowadził trener Mateusz Konieczny. Uczestnicy mieli okazję nie tylko zastanowić się nad aktualnymi problemami Europy i problemami młodych ludzi w Europie, ale i przedstawić swoje pomysły na takie tematy jak: Europa przyszłości - prawa i obowiązki obywateli, Unia Europejska moich marzeń - sfery przyszłej integracji, Unia Europejska na rzecz młodzieży - działania, które należy podjąć. Uczestnicy tworzyli kolaże, kręcili kołem fortuny, tworzyli modele rozwoju idei integracji.   

Zdaniem uczestników warsztaty były interesujące i dynamiczne. Uczniowie mogli korzystać m.in. z aplikacji miro.com., wordwall.net., jamboard.google. Celem warsztatów było zapoznanie się i integracja  młodszych ambasadorów z różnych szkół  w Polsce, zdobycie wiedzy na temat działań podejmowanych na rzecz młodzieży przez instytucje UE oraz rozwijanie kompetencji przydatnych w realizacji szkolnych inicjatyw w ramach programu.  Jak Europejski Zielony Ład zmieni nasz świat?

21 grudnia 2020 roku starsi ambasadorowie projektu EPAS wzięli udział w warsztatach online zorganizowanych przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce na temat Europejskiego Zielonego Ładu, roli, jaką odegra w nim Parlament Europejski oraz wkładu, jaki my, obywatele i obywatelki UE, możemy wnieść dla zapobieżenia kryzysowi klimatycznemu.

Europejski Zielony Ład, zaproponowany przez Komisję Europejską w grudniu 2019 r., obejmuje serię strategii, które mają doprowadzić do neutralności klimatycznej w 2050 roku, ale także przebudować Europę w kierunku społeczeństwa o nowoczesnej, oszczędnej i zrównoważonej gospodarce.

Parlament Europejski nie tylko w pełni poparł tę strategię, ale poszedł dalej - wezwał do zwiększenia ambicji i ograniczenia emisji o 55% już w roku 2030. W maju br. stało się jasne, że Europejski Zielony Ład będzie także strategią odbudowy Europy po kryzysie wywołanym przez COVID-19.

Podczas interaktywnych warsztatów poznaliśmy główne założenia Europejskiego Zielonego Ładu i tworzących go strategii, dyskutowaliśmy w grupach o jego najbardziej interesujących aspektach a także wzięliśmy udział w quizie podsumowującym zdobytą wiedzę.

Warto nadmienić, iż warsztaty te rozpoczęły cykl „Europejski Zielony Ład” – w najbliższych miesiącach zaplanowano również spotkania dotyczące m.in. zrównoważonej mobilności miejskiej, gospodarki odpadowej i recyklingu oraz z równoważonej żywności.

 ErasmusDays 2020

Dni 15-17 października to obchodzone corocznie na całym świecie święto wielojęzyczności, multikulturowości, mobilności edukacyjnej i promowania europejskich wartości - ErasmusDays. Uczestnicy programu Erasmus+, realizatorzy projektów, absolwenci, organizacje i Narodowe Agencje organizują lokalne wydarzenia dla mieszkańców, mediów i decydentów, by informować o programie Erasmus+ oraz różnorodnych projektach, które on wspiera.

Dla nas, jako beneficjentów programu, jest to również bezcenna możliwość, by rozpowszechnić informacje na temat projektów realizowanych przez naszą szkołę oraz zaprezentować rezultaty i efekty pracy.

Podczas sympozjum uczniowie opowiedzieli m.in. o mobilnościach w ramach projektów: BULLYINGisNEVERok, ECO-DRONE: flying robots for environmental monitoring oraz SIT for School: Smart Innovations for School. Wszystkie powyższe projekty realizują politykę Unii Europejskiej: Eko-drony - zielony ład, Bullying - przeciwdziałanie wykluczeniu, promowanie równości i niedyskryminacji w duchu poszanowania praw człowieka, natomiast  SIT - politykę innowacyjności.

 

Szczegółowa relacja z wydarzenia pod adresem: https://zst.net.pl/index.php/pl/aktualnosci/196-erasmusdays-2020
 

Dzień Wielojęzyczności - Europejski Dzień Języków Obcych

Europejski Dzień Języków Obcych, obchodzony corocznie 26 września, to święto europejskiej różnorodności językowej oraz okazja do podkreślenia korzyści płynących z nauki języków. Oba aspekty są ważne, gdyż różnorodność językowa jest podstawowym elementem europejskiej tożsamości kulturowej, a zdolność posługiwania się różnymi językami otwiera szerokie możliwości. Z tej okazji Fundacja Polskie Forum Migracyjne we współpracy z Biurem Parlamentu Europejskiego w Polsce przygotowała online’owe gry o różnorodności językowej.

Uczniowie wykonywali zadania, które wymagały posługiwania się językami obcymi (tymi, których się uczą lub których zupełnie nie znają) oraz przywołania wiadomości na temat Parlamentu Europejskiego i Unii Europejskiej. Podczas gier na popularnej platformie Zoom uczniowie we współpracy z  trenerką PFM wykorzystywali różnorodne aplikacje do nauki języków obcych, m.in. Menti czy Kahoot. Cele gry to przede wszystkim wzmacnianie kompetencji językowych, wsparcie młodzieży w przełamywaniu bariery językowej, wspieranie kompetencji poznawczych oraz społecznych, a także poczucia własnej wartości.

Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Patrycja Chmiela, Natalia Jasiak, Michał Mielcarski, Mateusz Pasternak, Bartosz Pawlak, Szymon Rybikowski, Konrad Szliwa, ze wsparciem technicznym i duchowym Michała Zydorczyka;) 

Warto nadmienić, iż nasza szkoła jako uczestnik programu Szkoła - Ambasador Parlamentu Europejskiego (EPAS) znalazła się w gronie 8 szkół w Polsce, które zostały zaproszone do wspólnej rywalizacji. 
Warsztaty EPAS

W dniu 18.11.2022 r. uczniowie naszej szkoły: Sandra Polewska oraz Marek Adamski i Szymon Szczeciński wraz z opiekunkami: Katarzyną Sylwestrzak i Barbarą Ressel wzięli udział w warsztatach dla Młodszych Ambasadorów programu EPAS - Szkoła Ambasador Parlamentu Europejskiego. Spotkanie odbyło się w Warszawie. Warsztaty prowadził trener Mateusz Konieczny z Biura Parlamentu Europejskiego.

Uczestnicy mieli okazję zastanowić się nad aktualnymi problemami młodych ludzi w Europie, rozwijać kompetencje przydatne w realizacji inicjatyw podejmowanych w ramach programu ale i wykazać się swoją innowacyjnością, między innymi na temat nowych rozwiązań w edukacji
w Polsce czy w kwestii ochrony środowiska. Uczniowie naszej szkoły pozytywnie wyróżnili się zwyciężając w dwóch quizach:  o projektach oraz stronach internetowych Unii Europejskiej.

Warsztaty prowadzone były w sposób ciekawy i dynamiczny. Młodsi Ambasadorzy z różnych szkół  w Polsce, m.in. z województw mazowieckiego, lubelskiego i wielkopolskiego mogli poznać się, wymienić doświadczeniami oraz pomysłami.

 

Z wizytą u ‘Smerfików’

W dniu 17 stycznia 2023 roku Młodsi Ambasadorzy działający w grupie EPAS odwiedzili  Niepubliczne Przedszkole SMERFIKI w Turku, gdzie spotkali się z grupą 22 dzieci. Celem była promocja wiedzy o zjednoczonej Europie.  Maluchy obejrzały przygotowany przez Patryka Majewskiego z kl. 1TG  ciekawy filmik, prezentujący flagę oraz hymn Unii Europejskiej. W przyjaznej, wesołej  atmosferze dzieci wysłuchały podstawowych informacji o państwach UE i pokolorowały flagę unijną. Pochwaliły sie również własnymi umiejętnościami, śpiewając hymn Polski oraz wykonując nowoczesny taniec.

Opiekę nad uczniami sprawowały: Katarzyna Sylwestrzak i Barbara Ressel.Lekcje o UE

W marcu 2023 roku uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Turku, uczestnicy programu EPAS – Szkoła - Ambasador Parlamentu Europejskiego  przeprowadzili lekcje o  Unii Europejskiej. Warsztaty  miały na celu popularyzować wśród uczniów wiedzę na temat historii  integracji Unii Europejskiej. Lekcje te odbyły się w klasach pierwszych naszej szkoły i przybliżyły uczniom technikum tematykę unijną. Młodsi Ambasadorzy prowadzili je w sposób ciekawy i dynamiczny. Po  wysłuchaniu prezentacji odbył się test  przeprowadzony za pomocą aplikacji Quizizz. Osoby z najlepszymi wynikami zostały nagrodzone.