Wycieczka do Poznania

Dnia 25.10 Koło Naukowe ZST uczestniczyło w wycieczce do Poznania. Uczniowie rozpoczęli zwiedzanie  od wizyty w nowoczesnym, interaktywnym muzeum „Brama Poznania”. To poznańskie muzeum jest pierwszym w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa narodowego, które przy pomocy nowych technologii łączy opowieść  o Poznaniu  z narracją o początkach Państwa Polskiego. 

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie poznańskiej Starówki i obejrzeniem tradycyjnych „Koziołków Poznańskich”. Młodzież zapoznała się z architekturą zabytkowych kamienic. Podczas wycieczki młodzież zdobyła dyplom mistrza wyrobów rogali świętomarcińskich. Receptura tych pysznych rogali jest opatentowana i strzeżona certyfikatem Cechu Cukierników i Piekarzy w Poznaniu. Wielką frajdą okazało się wyrabianie ciasta a przede wszystkim próbowanie gotowych wypieków.

Uczniowie mogli zapoznać się z gwarą poznańską odwiedzając muzeum 3D „Blubry”. Słuchali ciekawych opowieści regionalnych i bawili się iluzją trójwymiarową. Na koniec wycieczki  wszyscy uczestnicy mogli rozerwać się grając w paintball laserowy mieszczący się w starym poznańskim forcie z II Wojny Światowej.

 

Główne cele Koła Naukowego:

- integracja w Zespole Szkół Technicznych i tworzenie przynależności do grupy szkolnej,
- poszerzanie wiedzy z zakresu geografii,
- umożliwienie realizowania kreatywnych pomysłów młodzieży,
- rozbudzanie pasji, zachęcanie do samodzielnego poznawania ziemi ojczystej, jej historii, zabytków, ludzi ją zamieszkujących,
- kształtowanie postawy obywatelskiej, zachowania koleżeńskiego, budowanie relacji między rówieśnikami,
- wykształcanie w młodych ludziach poczucia tożsamości narodowej,szkolnej, poszanowania tradycji i historii, walorów przyrodniczych naszego kraju,
- organizacja aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, tym samym promowanie zdrowego trybu życia, szerzenie kultury fizycznej poprzez udział w różnych formach turystyki kwalifikowanej,

Skład koła naukowego:

Przewodniczący: Michał Ogrodowczyk kl 1 EB
Zastępca : Aleksandra Borowska 2TL

kl 2EB
Bartosz Kwiatkowski
Maciej Michalak
Michał Ogrodowczyk
Bartosz Wawrzyniak
Adam Maciejewski
Mateusz Wodziński

3TL
Julia Wotalska
Klaudia Nowicka
Aleksandra Borowska
Bartosz Marszałek

2TS
Karolina Janiszewska
Aleksandra Gorzkowska
Barbara Jóźwiak
Martyna Banach
Paulina Adamek
Żaneta Kołacińska
Iza Grzybowska

2TL
Oskar Farbicki
Igor Królikowski
Tomasz Kowalczyk
Aleksander Gorzelańczyk

2TI
Jakub Witaszek
Rafał Nowak
Dominik Przeor

Opiekun koła naukowego: Monika Kukulska