Czym zajmuje się automatyk? Między innymi wykonuje podstawowe operacje z zakresu obróbki ręcznej i mechanicznej, posługuje się dokumentacją technologiczną, czyta rysunki i schematy oraz wykonuje szkice elementów precyzyjnych i układów automatyki, rozpoznaje elementy mechanizmów precyzyjnych w przyrządach i układach automatyki przemysłowej, dobiera do wykonywanych prac odpowiednie narzędzia, przyrządy i materiały eksploatacyjne, montuje elementy i zespoły automatyki przemysłowej, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń precyzyjnych, uruchamia i obsługuje układy automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych czy wymienia i naprawia uszkodzone elementy oraz dokonuje regulacji układów automatyki.

Kwalifikacja:
M.16. Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych