Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół 
Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku

  

Forma prawna: Stowarzyszenie
Numer KRS: 0000667503
Adres: ul. W. Milewskiego 3b, 62-700 Turek
NIP: IP 6681978016
REGON 36675837700000

Zarząd:
Kąpielski Sylwester - Prezes Zarządu
Wągiel Arkadiusz - Wiceprezes
Marucha Emilia - Skarbnik
Kusz Daniel - Sekretarz
Klecha Dawid - Członek

Konto bankowe:
19 8530 0000 1000 0251 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Koninie

 

 Statut
 Deklaracja członkowska (PDF)
 Deklaracja członkowska (DOCX)