Technik usług fryzjerskich z elementami kosmetologii

Wprowadzenie innowacyjnego kierunku kształcenia w Zespole Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku zapewni wyższą jakość kształcenia i poszerzy ofertę edukacyjną szkoły. W dzisiejszej dobie fryzjer to nie tylko wykwalifikowany rzemieślnik, wykonawca fryzury, ale to również kreator wizerunku i wizażysta. Świadomość tego faktu powoduje, że zasadną staje się otwartość na potrzeby cywilizacyjne związane z aktualnym rynkiem pracy. Uczniowie technikum poza ogólnie realizowanym programem nauczania w zawodzie technik usług fryzjerskich będą poszerzać obszar swojej wiedzy o nowe treści, korzystając z nowatorskich form oraz metod pracy. Jedną z nich stanowi możliwość odbywania zajęć praktycznych w profesjonalnej pracowni kosmetycznej co jest możliwe dzięki nawiązaniu współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu. W.w. forma zajęć dot. wyjazdów do Wągrowca (planowo 2 razy w półroczu). Podjęte działania zagwarantują uczniom wysoki poziom kształcenia i pełne zadowolenie w zakresie samorealizacji.


- Innowacje - Technik usług fryzjerskich

 

 

Innowacja pedagogiczna "Piękno jest w nas..."

W dzisiejszych czasach  słowo fryzjer wiąże się  nie tylko z wykwalifikowanym rzemieślnikiem, wykonawcą fryzury, ale  również kreatorem wizerunku, często wizażystą. Młodzież Zespołu Szkół Technicznych w Turku, poza ogólnie realizowanym programem nauczania w zawodzie technik usług fryzjerskich, poszerza obszar swojej wiedzy i umiejętności o nowe treści, korzystając z nowatorskich form oraz metod pracy. Jedną z nich jest możliwość odbywania zajęć praktycznych w profesjonalnej pracowni kosmetycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu. W ramach współpracy pomiędzy szkołami uczennice kl. IITF, pod opieką pań: Honoraty Kapałczyńskiej, Emilii Maruchy oraz  Magdaleny Bajzert, odbyły 19 listopada, w wyżej wymienionej pracowni, pierwsze zajęcia praktyczne w zakresie: pielęgnacji cery, wizażu oraz manicure hybrydowego. Przeprowadzone zajęcia umożliwiły uczennicom zastosowanie teorii w praktyce oraz przekonały je o użyteczności wiedzy teoretycznej. 

 

Kolejna edycja "Pretty Woman"

Już po raz trzeci, 8 marca 2016 roku w MDK w Turku, odbył się pokaz stylizacji „Pretty Woman”. Uczestników oraz gości powitały panie: Wioletta Adamiak - dyrektor ZST oraz Bożena Cesarz - dyrektor MDK.  W tym roku szkolnym przedsięwzięcie miało nieco inny przebieg. Pierwszą część stanowił konkurs pod hasłem „Styling and Make - Up Artist” – czyli fryzjerstwo „po angielsku”. W rywalizacji udział wzięły nie tylko uczennice z naszej szkoły (kl. I i II TF), ale także po raz pierwszy dziewczęta z zaprzyjaźnionego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wągrowcu, nad którymi opiekę sprawowała pani H. Kapałczyńska.

Zmagania konkursowe odbywały się w ramach realizowanej w Zespole Szkół Technicznych innowacji pedagogicznej „Piękno jest w nas...”. Organizatorkami tego etapu były: M. Bajzert, A. Buchali oraz E.Marucha. Laureatki konkursu otrzymały ciekawe nagrody rzeczowe.

Drugą część spotkania stanowił równie emocjonujący pokaz stylizacji fryzjerskich i kosmetycznych "na żywo", w którym wzięły udział również panie z organizowanych w ZST kursów kwalifikacyjnych - A.23 Projektowanie fryzur.

Tegoroczną edycję "Pretty Woman" zakończyła prezentacja efektów kreatywnej pracy uczennic z klas fryzjerskich ZST oraz technik technologii odzieży (od  przyszłego roku szkolnego technik przemysłu mody).

Impreza odbyła się dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Turku oraz MDK. Słodki poczęstunek ufundowany został przez Przedsiębiorstwo "Joński Travel - Przewozy Turystyczne Krajowe i Zagraniczne M. Bajzert”.

Organizatorkami tegorocznego pokazu były: A. Dzikowska, E. Frątczak, E. Marucha oraz B. Moszczyńska.

 

„Kobiety w Powstaniu Warszawskim"

W dniu 14 września 2016 r. w Miejskim Domu Kultury w Turku odbył się wernisaż pt. „Kobiety w Powstaniu Warszawskim". Wystawa wypożyczona została ze zbiorów Muzeum Niepodległości X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Wpisuje się ona w obchody roku 2016 ogłoszonego jako „Rok kształtowania postaw i wychowania do wartości”. Goście wernisażu mogli obejrzeć  sylwetki 57 kobiet, uczestniczek  Powstania Warszawskiego. Były wśród nich: kobiety walczące na pierwszej linii frontu, łączniczki, sanitariuszki. Zaprezentowany materiał ikonograficzny pochodzi głównie od rodzin bohaterek wystawy bądź w kilku przypadkach od nich samych. Są to archiwalia, pamiątki, zdjęcia. Można było  przeczytać wiele interesujących biogramów kobiet, które zapisały się złotymi zgłoskami w historii powstania. Los kobiet z powstania jest ilustracją losów całego narodu, także poprzez pryzmat ich późniejszego, powojennego życia.

W przygotowaniu wystawy pomogła p. Emilia Marucha - nauczycielka Zespołu Szkół Technicznych w Turku- która dzięki współpracy z poznańską galerią „El Arte” -w imieniu właścicielki p. Elżbiety Rozpłochowskiej - przekazała ZST sukienki po jej  mamie, Jadwidze Czerwińskiej ur. w 1912 r. w Warszawie, która w czasie Powstania mieszkała przy ul. Żelaznej naprzeciwko warszawskiego getta.

Uczennice klas fryzjerskich w ramach realizowanej w ZST innowacji pedagogicznej pt. "Piękno jest w nas..." podjęły się pełnej stylizacji modelek - "Kobiet Powstania Warszawskiego" - w zakresie ubioru, fryzury oraz makijażu. 

W zorganizowaniu wernisażu pomogły również p. Anna Dzikowska i p. Elżbieta Frątczak oraz uczniowie ZST, którzy uszyli opaski powstańcze. Prezentację uatrakcyjniły pieśni powstańcze w wykonaniu klasy mundurowej.