Dar krwi - darem serca

Pamiętając, że społeczność naszej szkoły to jedna rodzina - uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Turku stawili się licznie we wtorek 15 września, aby oddać krew koleżance i koledze, którzy przebywają na oddziale onkologicznym w Łodzi. Do akcji zorganizowanej przez HDK przy ZST zgłosiło się 106 osób, z których zakwalifikowało się 56 dawców. Chęć pomocy i podzielenia się darem życia - krwią zmobilizowała także uczniów, którzy po raz pierwszy chcieli  oddać krew. Niestety wstępne badania wykluczyły osoby niespełniające wymogów medycznych. Udało się zebrać ponad 25 litrów krwi.

Mamy nadzieję, że ten gest otwartych serc przyczyni się do powrotu do zdrowia członków naszej szkolnej rodziny.

 

 

W ZST oddano prawie 28 litrów krwi

Krew jest jednym z największych darów, jakie możemy podarować drugiemu człowiekowi. 14 listopada 2019 r., ten cenny płyn można było oddać w Zespole Szkół Technicznych w Turku. Do akcji zorganizowanej przez klub HDK przy ZST oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu zgłosiły się 84 osoby, z czego zakwalifikowało się 62 dawców. Wszyscy chętni musieli poddać się wstępnym badaniom. Dzięki zaangażowaniu m.in. naszej młodzieży, udało się zebrać 27,9 litra tego życiodajnego płynu.

To przedsięwzięcie weszło już na stałe do kalendarza najważniejszych imprez prozdrowotnych w Zespole Szkół Technicznych w Turku.

Organizatorami akcji byli nauczyciele: Beata Chojnacka oraz Jerzy Gomoliszewski.

 

 

W ZST oddano ponad 41 litrów krwi

Krew jest jednym z największych darów, jakie możemy podarować drugiemu człowiekowi. Dziś, 28.09.2017 r., ten cenny płyn można było oddać w Zespole Szkół Technicznych w Turku. Do akcji zorganizowanej przez klub HDK przy ZST oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu zgłosiło się 136 osób, z czego zakwalifikowało się 92 dawców. Wszyscy chętni musieli poddać się wstępnym badaniom. Najczęstszymi przyczynami niemożności oddania krwi były: niedowaga, tatuaże oraz drobne infekcje. Dzięki zaangażowaniu m.in. naszej młodzieży, udało się zebrać 41,4 litra tego życiodajnego płynu.


To przedsięwzięcie weszło już na stałe do kalendarza najważniejszych imprez prozdrowotnych w Zespole Szkół Technicznych w Turku.

Organizatorami akcji byli nauczyciele: Beata Chojnacka oraz Jerzy Gomoliszewski.

 

 

Młodzieżowa akcja krwiodawstwa w ZST

W związku z wcześniej ogłoszoną akcją, 19.10.2016 r. uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych w Turku oddawali krew, wspierając w ten sposób ogólnopolską akcję. Na apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu odpowiedziały 102 osoby, z których do poboru krwi zakwalifikowało się 76. Wszyscy chętni musieli poddać się wstępnym badaniom. Najczęstszymi przyczynami niemożności oddania krwi były: niedowaga, tatuaże, infekcje i stany ogólnego osłabienia organizmu.


Dzięki zaangażowaniu naszej  młodzieży, udało się zebrać ponad 34 litry życiodajnego płynu. Obsługa medyczna RCKiK podziękowała organizatorom i uczniom za sprawnie przeprowadzoną akcję. To przedsięwzięcie weszło już na stałe do kalendarza najważniejszych imprez prozdrowotnych w szkole. W tym roku szkolnym już po raz drugi mogliśmy ratować czyjeś życie, oddając swoją krew.

Organizatorami akcji byli nauczyciele: Beata Chojnacka oraz Jerzy Gomoliszewski.

Krew – bezinteresownym darem życia 

W związku z wcześniej ogłoszoną akcją, 4 kwietnia 2016 r. uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych w Turku oddawali krew, wspierając w ten sposób ogólnopolską akcję. Na apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu odpowiedziały  92 osoby, z których do poboru krwi zakwalifikowało się 61. Wszyscy chętni musieli poddać się wstępnym badaniom. Najczęstszymi przyczynami niemożności oddania krwi były: niedowaga, tatuaże, infekcje i stany ogólnego osłabienia organizmu.


Dzięki zaangażowaniu naszej  młodzieży, udało się zebrać prawie 28 litrów życiodajnego płynu. Obsługa medyczna RCKiK podziękowała organizatorom i uczniom za sprawnie przeprowadzoną akcję. To przedsięwzięcie weszło już na stałe do kalendarza najważniejszych imprez prozdrowotnych w szkole. W tym roku szkolnym już po raz drugi mogliśmy ratować czyjeś życie, oddając swoją krew.

Organizatorami akcji byli nauczyciele: Beata Chojnacka oraz Jerzy Gomoliszewski.

 

Uczniowie ZST ratują życie, oddając krew 

Podobnie jak w roku ubiegłym, w dniu 12 listopada uczniowie naszej szkoły oddawali krew, wspierając w ten sposób ogólnopolską akcję. Na apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu odpowiedziała rekordowa liczba 107 osób. Nie wszyscy jednak spełnili wymagane warunki. Najczęstszymi przyczynami niemożności oddania krwi były: niedowaga, tatuaże, infekcje i stany osłabienia organizmu.

Dzięki zaangażowaniu naszej młodzieży, udało się zebrać aż 29,6 litrów życiodajnego płynu. Obsługa medyczna RCKiK podziękowała za sprawnie przeprowadzoną akcję. Na uwagę zasługuje fakt, że aż 54 osoby oddały krew po raz pierwszy w życiu.


Akcji honorowego krwiodawstwa towarzyszyła, zorganizowana przez samorząd uczniowski ZST, zbiórka dobrej woli pod hasłem ,,Podziel się słodyczami z dzieciakami”. Honorowi dawcy mogli dobrowolnie oddać część tabliczek czekolady (posiłku regeneracyjnego), które w paczkach świątecznych trafią do dzieci z uboższych rodzin.

Organizatorami akcji byli nauczyciele: Beata Chojnacka oraz Jerzy Gomoliszewski.

 

Braki rezerw krwi – akcja honorowego krwiodawstwa w ZST

Uwaga. Z początkiem listopada b.r. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu poinformowało o występujących brakach w rezerwach krwi i preparatów krwiopochodnych, mogących utrudnić wykonywanie planowych zabiegów operacyjnych oraz działania ratunkowe w nagłych wypadkach. Tym samym zwrócono się do środowiska krwiodawców, a także wszystkich zdrowych, pełnoletnich ludzi o honorowe oddawanie krwi w celu uzupełnienia niezbędnych rezerw. Zespół Szkół Technicznych w porozumieniu z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  organizuje w dniu 12 listopada 2015 r. otwartą akcję Honorowego Krwiodawstwa. Rejestracja dawców w godzinach 8.00 – 11.00 w budynku C Zespołu Szkół Technicznych, ul. Milewskiego 3, sala C015. Aby oddać krew należy stawić się w ogólnym dobrym stanie zdrowia, po śniadaniu i mieć przy sobie dowód tożsamości. Zapraszamy i prosimy o dar życia jakim jest płynna tkanka – krew, której nie można zastąpić żadną substancją wytworzoną sztucznie.

W ZST oddali 45 litrów krwi

Krew jest jednym z największych darów, jakie możemy podarować innemu człowiekowi. Dziś ten cenny płyn można było oddać w Zespole Szkół Technicznych w Turku. W ramach dzisiejszej (17.04.2015 r.)Akcji Honorowego Oddawania Krwi w ZST, wszyscy pełnoletni uczniowie oraz pracownicy mieli szansę oddać swoją krew. Przy okazji uczestnicy mogli wyrazić zgodę na badanie krwi w kierunku przeszczepu szpiku, czyli postawić pierwszy krok do oddania szpiku kostnego. Ogólnie do dzisiejszej akcji zgłosiło się 149 uczniów, z czego zakwalifikowało się 100. Łącznie oddano 45 litrów krwi oraz pozyskano 12 nowych dawców szpiku.