Dokumenty szkolne takie jak: Statut Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku, Technikum, Brażnowej Szkoły I Stopnia, Ceremoniał oraz Przedmiotowe Ocenianie z poszczególnych przedmiotów dostępne są do wglądu w bibliotece szkolnej.

- Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny
- Regulamin uzyskiwania zwolnień z wychowania fizycznego
- Druk podania o zwolnienie z wychowania fizycznego
- Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa
- Regulamin bezpiecznego przemieszczania się między budynkami
   

 

Praktyki zagraniczne w ramach PO WER

- Formularz zgłoszeniowy (osoba ucząca się)
- Instrukcja wypełniania EUROPASS CV
- Regulamin naboru na praktyki zagraniczne 2019