Dokumenty szkolne takie jak: Statut Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku, Technikum, Brażnowej Szkoły I Stopnia, Ceremoniał oraz Przedmiotowe Ocenianie z poszczególnych przedmiotów dostępne są do wglądu w bibliotece szkolnej.

- Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny
- Standardy Ochrony Małoletnich
- Regulamin uzyskiwania zwolnień z wychowania fizycznego
- Druk podania o zwolnienie z wychowania fizycznego
- Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa
- Regulamin bezpiecznego przemieszczania się między budynkami