Zawód ślusarza jest jednym z podstawowych zawodów w przemyśle metalowym i maszynowym. Zadaniem ślusarza jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metalu. Ślusarze najczęściej specjalizują się m. in. w: budowaniu konstrukcji stalowych, np. krat, bram, ogrodzeń, zbiorników, zbrojeń budowlanych czy konserwowaniu i naprawie urządzeń komunalnych, np. zamków, zasuw, zawiasów, prostych elementów instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych i wentylacyjnych itp.

Kwalifikacja:
MBM.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Możliwość odbywania praktycznej nauki zawodu w szkole