Umowa o przeprowadzenie praktyk zawodowych
- Dziennik praktyk zawodowej
Regulamin praktyk zawodowych

 

Harmonogram praktyk 4-tygodniowych (140godzin) w roku szkolnym 2022/2023
klasa zawód termin praktyk uwagi
od do
klasy III  
3CA ekonomista 3-10-2022 29-10-2022  
mechanik  
3RM mechatronik 17-4-2023 19-5-2023 bez tygodnia 01-05.05
rachunkowość 17-4-2023 19-5-2023
3TL logistyk 8-5-2023 2-6-2023 7-20.05 praktyki zagraniczne
3HZ handlowiec  
żywienia i usług gastronomicznych  
3TI informatyk  
3TT teleinformatyk 14-11-2022 9-12-2022  
3EF elektryk 8-5-2023 2-6-2023  
fryzjer 7-20.05 praktyki zagraniczne
3TG grafiki i poligrafii cyfrowej 14-11-2022 9-12-2022  
klasy IV  
4TIp informatyk 6-3-2022 31-3-2022  
4TGp grafiki i poligrafii cyfrowej 6-3-2023 31-3-2023  
4TMp mechatronik 27-2-2023 24-3-2023  
4TLp logistyk 3-10-2022 28-10-2022  
4CAp mechanik 2-1-2023 27-1-2023  
ekonomista 6.01 do odrobienia w inne dni praktyk
4HZp handlowiec 27-2-2023 24-3-2023  
żywienia i usług gastronomicznych  
4ETp elektryk  
teleinformatyk