5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, święto wszystkich osób zaangażowanych w niesienie bezinteresownej pomocy potrzebującym. Z tej okazji Szkolny Klub Wolontariatu działający w Zespole Szkół Technicznych w Turku przygotował sympozjum, poświęcone pracy wolontariuszy i płynącym z niej korzyściom. Uczennice opowiedziały, w jaki sposób przygotowują się do swoich zadań i jakie inicjatywy podjęły w ostatnim roku szkolnym. Sympozjum było okazją do wyróżnienia uczniów, które w znaczący sposób angażowali się w działalność charytatywną w kończącym się roku kalendarzowym.

Pamiątkowy dyplom otrzymała klasa 2TT - za wzorowy udział w Świątecznej Zbiórce Żywności dla Banku Żywności w Koninie.

Szkolnemu Klubowi Wolontariatu patronuje Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO z Poznania. Najważniejszym przedsięwzięciem kończącego się roku była akcja przygotowana w ramach programu “WOLONTARIAT Z KLASĄ” ph. “Kartka - niespodzianka” w Klubie Seniora “Promyk”, działającym przy Centrum Wolontariatu w Turku. Wolontariusze i seniorzy wspólnie przygotowali ponad 130 kartek, pełnych słów otuchy i wsparcia, dla nastoletnich pacjentów Oddziałów Hematologii i  Onkologii w Poznaniu. Warsztaty plastyczne dla seniorów były odpowiedzią na apel Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi. Przedsięwzięcie Szkolnego Klubu Wolontariatu zaktywizowało seniorów i pokazało, że każdy, bez względu na wiek, może zostać wolontariuszem.

Z okazji Dnia Wolontariusza wszystkim wolontariuszom życzymy niesłabnącego zapału, wielu sukcesów i poczucia spełnienia w każdej podejmowanej inicjatywie.

Nad przygotowaniem i przebiegiem sympozjum czuwały: Marta Piątkowska, Estera Świerk i Agata Jeżak - Komorska.