14 grudnia 2020 r. odbyły się warsztaty online pt. „Czy warto pomagać innym?” dla wolontariuszy Szkolnego Klubu Wolontariatu działającego w Zespole Szkół Technicznych w Turku. Podczas zajęć uczestnicy zastanawiali się nad tym, co to znaczy wzajemna pomoc, kiedy trzeba pomóc drugiej osobie oraz jak można dzielić się różnymi dobrami z innymi. Wolontariusze aktywnie uczestniczyli w  zajęciach online, podczas których pogłębiali więzi koleżeńskie, rozwijali wrażliwość na potrzeby innych ludzi. Wolontariusze obejrzeli prezentację na temat niesienia pomocy.

Filmiki, piosenki, jak również ilustracje skłoniły uczniów do czynnego udziału w warsztatach; dzielili się refleksjami, odgrywali scenki oraz interpretowali wiersz pt. „Czy to trudne?”. Korzystając z aplikacji answergarden.ch podczas burzy mózgów uczniowie zebrali swoje pomysły na temat dobrych uczynków oraz cech dobrego kolegi czy dobrej koleżanki. Efekty ich pracy można obejrzeć na zdjęciach w postaci chmur słów utworzynych przy użyciu aplikacji Tagxedo.

Warsztaty pozwoliły zrozumieć potrzebę niesienia pomocy innym. Pokazały, że dobro, które dajemy, powraca do nas. Czasem zwykła możliwość szczerej rozmowy z drugim człowiekiem może przynieść niezwykle pozytywne skutki.