Podziękowanie za udział w akcji "Podaruj mi światło"

Szkolny Klub Wolontariatu otrzymał podziękowanie wprost z siedziby Franciszkańskiego Sekretariatu Misyjnego w Gdyni. Jest nam szczególnie miło, że jako wolontariusze, mogliśmy okazać pomoc komuś, kogo nie znamy i podzielić się tym, co mamy z potrzebującymi.

 

Wolontariuszki czytały dzieciom w SOSW

10 stycznia 2018 przedstawicielki Szkolnego Klubu Wolontariatu odwiedziły dzieci niepełnosprawne, uczące się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Turku. Wolontariuszki spotkały się z podopiecznymi SOSW w bibliotece, aby wspólnie spędzić czas na czytaniu wierszyków dla dzieci takich autorów jak Jan Brzechwa czy Julian Tuwim. Zgromadzone rekwizyty pomogły słuchaczom przenieść się w świat wykreowany przez poetów. W ten sposób lektorki wraz z dziećmi przeniosły się do zoo, na stragan w dzień targowy oraz do domu pana Hilarego, który zgubił swoje okulary. Niektórym wierszykom towarzyszyły inscenizacje odegrane przez wolontariuszki. Warstwa wizualna czytanych utworów niewątpliwie przyciągnęła uwagę małych słuchaczy. Zarówno dzieci jak i wolontariuszki świetnie się bawiły.

Przygotowanie spotkania i wizyta w SOSW była dla młodzieży okazją do podzielenia się swoimi talentami z młodszymi kolegami i ofiarowania im tego, co mają najcenniejsze - swojego czasu. W czytaniu wzięły udział: Sylwia Leszczyńska II TŻ, Dominika Pańczyk II TF, Klaudia Światowska II TA, Ewa Kubacka I TA, Zuzanna Łyskanowska I TA.

Młodzież przygotowały nauczycielki, które sprawują opiekę na Szkolnym Klubem Wolontariatu.

 

Dzień Wolontariusza 2017

5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, święto wszystkich osób zaangażowanych w niesienie bezinteresownej pomocy potrzebującym. Z tej okazji Szkolny Klub Wolontariatu działający w Zespole Szkół Technicznych w Turku przygotował sympozjum, poświęcone pracy wolontariuszy i płynącym z niej korzyściom. Uczennice opowiedziały, w jaki sposób przygotowują się do swoich zadań i jakie inicjatywy podjęły w ostatnim roku szkolnym. Sympozjum było okazją do wyróżnienia uczniów, które w znaczący sposób angażowali się w działalność charytatywną w kończącym się roku kalendarzowym.


Pamiątkowy dyplom otrzymała klasa 2TT - za wzorowy udział w Świątecznej Zbiórce Żywności dla Banku Żywności w Koninie.

Szkolnemu Klubowi Wolontariatu patronuje Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO z Poznania. Najważniejszym przedsięwzięciem kończącego się roku była akcja przygotowana w ramach programu “WOLONTARIAT Z KLASĄ” ph. “Kartka - niespodzianka” w Klubie Seniora “Promyk”, działającym przy Centrum Wolontariatu w Turku. Wolontariusze i seniorzy wspólnie przygotowali ponad 130 kartek, pełnych słów otuchy i wsparcia, dla nastoletnich pacjentów Oddziałów Hematologii i  Onkologii w Poznaniu. Warsztaty plastyczne dla seniorów były odpowiedzią na apel Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi. Przedsięwzięcie Szkolnego Klubu Wolontariatu zaktywizowało seniorów i pokazało, że każdy, bez względu na wiek, może zostać wolontariuszem.

Z okazji Dnia Wolontariusza wszystkim wolontariuszom życzymy niesłabnącego zapału, wielu sukcesów i poczucia spełnienia w każdej podejmowanej inicjatywie.

Nad przygotowaniem i przebiegiem sympozjum czuwały: Marta Piątkowska, Estera Świerk i Agata Jeżak - Komorska.

 

Podaruj mi światło


W listopadzie 2017 r. Szkolny Klub Wolontariatu zorganizował zbiórkę niepotrzebnych okularów. Akcję przeprowadzono w odpowiedzi na apel Franciszkańskiego Sekretariatu Misyjnego w Gdyni, który prowadzi zbiórkę okularów i sprzętu okulistycznego jako pomoc misyjna w Kenii. Zebrano 28 par okularów. Bardzo serdecznie dziękujemy p. Dorocie Biskup, nauczycielce fizyki, która pomogła opisać okulary w fachowy sposób. Okulary przesłano do Gdyni, skąd w lipcu trafią do potrzebujących w Kenii.

Nad przebiegiem akcji czuwała młodzież działająca w Szkolnym Klubie Wolontariatu wraz z opiekunkami: M. Piątkowską i E. Świerk.

 

Akcja charytatywna pt. "Miłości moc..."

 9 listopada 2017 r. grupa uczennic wraz z opiekunami wybrała się  do Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie by tam, w ramach wolontariatu, przeprowadzić warsztaty z zakresu terapii zajęciowej. Podjęte działania dotyczyły wykonywania serduszek, materiałowych przytulanek,  oraz wspólne pieczenie i przyozdabianie ciasteczek i rogalików. Inicjatywy tego typu, kontakt z drugą osobą, praca twórcza, relacja bliskości oraz poświęcony sobie wzajemnie czas, stwarzają doskonałe warunki do rozwoju osobowości, zarówno beneficjentów przedsięwzięcia, jak i młodzieży  zaangażowanej w działania arteterapeutyczne. 


Warto nadmienić, że podjęte w. w. działania są pierwszymi z cyklu zajęć o charakterze charytatywnym odbywających się z inicjatywy Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Technicznych w Turku.  To kolejny już projekt stowarzyszenia, którego wdrożenie możliwe jest dzięki wsparciu Powiatu Tureckiego.

Organizatorzy składają podziękowania opiekunom oraz uczniom działającym w Szkolnym Klubie Wolontariatu. Dziękują także uczennicom klas fryzjerskich, gastronomicznych oraz odzieżowych ZST wraz z nauczycielem przedmiotów zawodowych, p. Elżbietą Frątczak,  za okazaną pomoc.

Opiekę nad młodzieżą sprawowały panie: Emilia Marucha oraz Agata Jeżak – Komorska.

 

 

Warsztaty o starości

30 marca 2017r. odbyły się ostatnie warsztaty o starości, realizowane pod patronatem Stowarzyszenia CREO, które poprowadzili p. Ryszard Michalski, prezes Stowarzyszenia CREO, oraz p. Anastazja Skłodowska. Wolontariuszki działające w Szkolnym Klubie Wolontariatu zapoznały się z takimi terminami jak gerontologia i ageizm, czyli marginalizacja osób starszych, oraz rodzaje dyskryminacji osób starszych. Opracowały mapę skojarzeń z osobami starszymi. Dzięki obejrzeniu krótkiego filmu dokumentalnego pt. "Drogi dwudziestoletni" poznały aspekt wielowymiarowości starzenia się. Na zakończenie opracowały swoje linie życia oraz rozmawiały z prowadzącymi o aktywności osób starszych.

Warsztaty o starości były wspaniałym podsumowaniem przedsięwzięcia SKW na rzecz osób starszych.

 

Kartki - niespodzianki w Klubie Seniora “Promyk”

Wolontariat to niesienie bezinteresownej pomocy osobom potrzebującym. Często nie potrzeba wiele, wystarczy poświęcić komuś trochę swojego czasu. Zatrzymać się w ciągłym biegu, podzielić się ciepłym słowem. Pobyć. Od września 2016 r. w ZST działa Szkolny Klub Wolontariatu. Patronat nad nim sprawuje Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO.


15 marca br. uczennice działające w ww.  klubie  zorganizowały dla seniorów z Klubu Seniora “Promyk” zajęcia plastyczne. Odbyły się one w Centrum Wolontariatu działającym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Turku. Osoby starsze spotykają się tam raz w tygodniu, rozmawiają, biorą udział w działaniach charytatywnych, spędzają wspólnie czas. Wraz z seniorami uczennice przygotowały 80 kartek-niespodzianek dla nastoletnich pacjentów Kliniki Onkologii, Hematologii i  Transplantologii Dziecięcej UM w Poznaniu. Kartki wykonano różnymi technikami plastycznymi. Seniorzy własnoręcznie przygotowali kartki, a następnie zapisali na  nich słowa otuchy dla młodzieży z chorobami nowotworowymi.

W zajęciach uczestniczyły: M. Banach, E. Dominiak, Ż. Kołacińska - kl. 1TS; S. Leszczyńska  - kl. 1TŻ; D. Pańczyk - kl. 1TF; E. Owczarek, K. Nowicka -kl. 2TL; J. Marciniak, S. Perlińska, B. Perlińska, M. Skierska i A. Trzmielewska - kl. 1GO.

Nad przebiegiem warsztatów czuwała p. Marta Piątkowska, nauczycielka języka angielskiego.

"Podaj dalej" - warsztaty o niepełnosprawności

 

19 grudnia 2016r. odbyło się koleje\ne szkolenie dla wolontariuszek ze Szkolnego Klubu Wolontariatu w ZST. Tym razem uczennice spotkały się z przedstawicielami fundacji "Podaj dalej", Krzysztofem Zielińskim i Przemysławem Stelmasikiem. Opowiedzieli oni o swoim życiu z niepełnosprawnością, jak trafili do fundacji oraz na czym polega ich praca na rzecz innych osób niepełnosprawnych.

 

Dzień Wolontariusza w ZST

Każdego roku 5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, święto wszystkich osób zaangażowanych w niesienie bezinteresownej pomocy potrzebującym. Z tej okazji Szkolny Klub Wolontariatu działający w Zespole Szkół Technicznych w Turku przygotował sympozjum, poświęcone pracy wolontariuszy i płynącym z niej korzyściom. Uczennice opowiedziały, w jaki sposób przygotowują się do swoich zadań i jakie inicjatywy podjęły od początku działalności klubu. Sympozjum było okazją do wyróżnienia klas, które w znaczący sposób angażowały się w działalność charytatywną w kończącym się roku kalendarzowym.

Pamiątkowe dyplomy otrzymały klasy: 2TE - za wzorowy udział w Świątecznej Zbiórce Żywności dla Banku Żywności w Koninie i 4GH - za przygotowanie kiermaszu charytatywnego na rzecz koleżanki z klasy, która zmaga się z poważną chorobą. W spotkaniu wzięły udział następujące klasy: 1TT, 1TM, 1TS, 2h, 3kf, 3h, 4GH.

W tym roku nasza szkoła przystąpiła do projektu “WOLONTARIAT Z KLASĄ”, skierowanego do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Jako jedna z dwudziestu placówek- Zespół Szkół Technicznych zakwalifikował się do udziału w tym programie. We wrześniu powstał Szkolny  Klub Wolontariatu pod patronatem Stowarzyszenia Centrum Promocji Inicjatyw Społecznych CREO z Poznania. Opiekę nad SKW sprawuje Marta Piątkowska- nauczycielka języka angielskiego. W ramach projektu każdy klub ma za zadanie zorganizować pomoc dla seniorów lub osób niepełnosprawnych w swojej okolicy. Aby spełnić to wymaganie, przyszli wolontariusze uczestniczą w  4-etapowym szkoleniu, które ma przygotować ich do pracy.

Program obejmuje warsztaty ze skafandrem starości, symulatorem choroby Parkinsona oraz warsztaty o niepełnosprawności.

Do tej pory wolontariuszki zaangażowały się w zbiórkę szczoteczek i past do zębów dla dzieci na rzecz Stowarzyszenia Redemptoris Missio pod hasłem „Kup pan szczotkę!”. Miały też swój udział w przygotowaniu Wielkoduchów na aukcje internetowe, z których dochód przeznaczony jest na zakup materiałów, narzędzi i sprzętu dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

Z okazji Dnia Wolontariusza wszystkim wolontariuszom życzymy niesłabnącego zapału, wielu sukcesów i poczucia spełnienia w każdej podejmowanej inicjatywie.

 

Warsztaty o niepełnosprawności

W dniu 14 listopada br. odbyły się kolejne warsztaty dla wolontariuszy ze Szkolnego Klubu Wolontariatu. Spotkanie poprowadzili Nina Woderska i Ryszard Michalski ze Stowarzyszenia CREO. Tematem szkolenia była niepełnosprawność. W części wykładowej spotkania wolontariuszki poznały przyczyny niepełnosprawności oraz jej rodzaje, co pozwoliło im lepiej zrozumieć trudności, z jakimi na co dzień spotykają się osoby niepełnosprawności. W części praktycznej wolontariuszki miały okazję zmierzyć się z barierami, z jakimi na co dzień spotykają się osoby na wózkach. Zadaniem uczestniczek spotkania było przejechanie wyznaczonego toru oraz pokonanie schodów na wózku inwalidzkim. Spotkanie miało na celu oswojenie uczennic z niepełnosprawnością i uwrażliwienie na codzienne problemy osób niepełnosprawnych, związanych z barierami architektonicznymi.

 

Akcja charytatywna WIELKODUCHY

WIELKODUCHY to przedsięwzięcie, w ramach którego wolontariusze współpracujący ze Stowarzyszeniem CREO tworzą unikatowe maskotki Wielkoducha. Następnie wszystkie maskotki trafiają na internetowe aukcje na serwisie charytatywni.allegro, a dochód z nich uzyskany przeznaczony jest cel charytatywny jakim będzie zakup materiałów, narzędzi lub sprzętu dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Wolontariuszki z SKW w naszej szkole wraz z koleżankami z kl. I i II technikum przemysłu mody zaangażowały się wraz z p. Elą Frątczak w przygotowanie materiałów do wykonania WIELKODUCHÓW. Ich zadaniem było wycięcie i zszycie kształtów maskotek oraz wycięcie ich oczu. Przygotowane materiały zostały przekazane Stowarzyszeniu CREO, które zorganizuje warsztaty, w czasie których wolontariusze ze szkół podstawowych wykonają maskotki.

 

Kup Pan szczotkę!

28 października br. SKW zakończył zbiórkę szczoteczek i past do zębów dla dzieci na rzecz Stowarzyszenia Redemptoris Missio w ramach akcji "Kup Pan szczotkę!". Udało nam się zebrać 38 szczoteczek do zębów i 40 past. Wśród darczyńców znalazły się klasy 2h, 2TŻ, 2TE, 1TT i 4GH. Serdecznie dziękujemy za ofiarne serca!

 

Warsztaty ze skafandrem starości

24 października 2016 wolontariuszki ze Szkolnego Klubu Wolontariatu wzięły udział w warsztatach ze skafandrem starości, zorganizowanych przez Stowarzyszenie CREO w ramach programu "Wolontariat w klasą". Podczas warsztatów uczennice klas I i II mogły na chwilę wcielić się w rolę seniora, zmagającego się z pokonywaniem różnych trudności w życiu codziennym. W części teoretycznej wolontariuszki zapoznały się z pojęciem ageizmu, podstawami gerontologii i informacjami na temat choroby Parkinsona. Następnie  próbowały wejść i zejść po schodach, mając na sobie kilkukilogramowy skafander, ograniczający ruchomość stawów, zdolność widzenia i słyszenia. Oprócz tego, wcielając się w rolę seniora na zakupach, próbowały wyjąć z portfela i zapłacić monetami w rękawiczkach ograniczających ruch dłoni.

W drugiej części warsztatów wolontariuszki mogły na kilka minut stać się osobą zmagającą się z chorobą Parkinsona. Było to możliwe dzięki specjalnym rękawiczkom, poprzez które uczennice były poddawane elektrostymulacji rąk, co powodowało drganie mięśni i mimowolne ruchy rąk. Wolontariuszki musiały wykonać drgającymi rękami trzy zadania: podpisać się na dokumencie, przesypać ziarna kawy z kubka do kubka oraz przeczytać fragment tekstu z kartki trzymanej w drgających rękach.

Po udziale w warsztatach uczennice wymieniły się spostrzeżeniami i wrażeniami, jakie towarzyszyły im podczas odgrywania roli seniora. Poprzez skafander starości oraz symulator choroby Parkinsona mogły choć przez chwilę znaleźć się w położeniu seniora i porównać swoją sprawność w wykonywaniu codziennych czynności ze sprawnością osób chorych i starszych. Wolontariuszki zgodnie przyznały, że były to dla nich bardzo cenne doświadczenia, dzięki którym stały się bardziej wrażliwe na potrzeby seniorów. W czasie warsztatów uczennicom towarzyszyła Marta Piątkowska, koordynator Szkolnego Klubu Wolontariatu  w ZST.