Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby ZST w Turku

Czytaj więcej...

Remont sal lekcyjnych A16 i A17 w budynku A w Zespole Szkół Technicznych w Turku

Czytaj więcej...

Przetarg nieograniczony na remont sali lekcyjnej B08a na parterze w budynku B przy ul. Milewskiego 3b, sali lekcyjnej A04 na parterze w budynku A oraz sali lekcyjnej A26 na II piętrze w budynku A przy ul. Milewskiego 6 w Zespole Szkół Technicznych w Turku

Czytaj więcej...

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku

Czytaj więcej...

Przetarg nieograniczony na remont sal lekcyjnych B201 + zaplecze, B202 + zaplecze, B203 + zaplecze na II piętrze budynku B w ZST w Turku

Czytaj więcej...

Przetarg nieograniczony na wykonanie pokrycia dachu papą termozgrzewalną na budynku szkolnym "C" w ZST

Czytaj więcej...

Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę energii elektrycznej na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku

Czytaj więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń elektronicznych wraz z akcesoriami i oprogramowaniem

Czytaj więcej...

Współpraca