Przetarg nieograniczony na wykonanie pokrycia dachu papą termozgrzewalną na budynku szkolnym "C" w ZST

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Zespół Szkół Technicznych w Turku

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 609166-N-2017

Termin składania ofert / wniosków: 2017-11-14 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2017-11-14 10:15:00

Ogłoszono dnia: 2017-10-30 przez Mariusz Kominiarczyk

Treść:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu pokrycia dachu papą termozgrzewalną nawierzchniową gr 5,2mm o pow. 719,8 m2 na budynku szkolnym „C” przy ul. Milewskiego 3a w Turku (strona północna dachu) zgodnie z zawartym kosztorysem ofertowym.

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.5 MiB)Data publikacji: 2017-10-30 | Data wytworzenia informacji: 2017-10-30 00:00:00

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 3.3 MiB)Data publikacji: 2017-10-30 | Data wytworzenia informacji: 2017-10-30 00:00:00

Załącznik nr 1 do SIWZ (PDF, 50 KiB)Data publikacji: 2017-10-30 | Data wytworzenia informacji: 2017-10-30 00:00:00 | Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1a do SIWZ (PDF, 161.1 KiB)Data publikacji: 2017-10-30 | Data wytworzenia informacji: 2017-10-30 00:00:00 | Załącznik nr 1a do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ (PDF, 441.2 KiB)Data publikacji: 2017-10-30 | Data wytworzenia informacji: 2017-10-30 00:00:00 | Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ (PDF, 443.1 KiB)Data publikacji: 2017-10-30 | Data wytworzenia informacji: 2017-10-30 00:00:00 | Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ (PDF, 61.9 KiB)Data publikacji: 2017-10-30 | Data wytworzenia informacji: 2017-10-30 00:00:00 | Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ (PDF, 67.1 KiB)Data publikacji: 2017-10-30 | Data wytworzenia informacji: 2017-10-30 00:00:00 | Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ (PDF, 69.6 KiB)Data publikacji: 2017-10-30 | Data wytworzenia informacji: 2017-10-30 00:00:00 | Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ (PDF, 338.3 KiB)Data publikacji: 2017-10-30 | Data wytworzenia informacji: 2017-10-30 00:00:00 | Załącznik nr 7 do SIWZ