Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby ZST w Turku

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Zespół Szkół Technicznych w Turku

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2020-11-10 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2020-11-10 10:30:00

Ogłoszono dnia: 2020-10-23 przez Wioletta Adamiak

 

Treść:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby ZST w Turku

Załączniki