Przetarg nieograniczony na remont sal lekcyjnych B201 + zaplecze, B202 + zaplecze, B203 + zaplecze na II piętrze budynku B w ZST w Turku

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Zespół Szkół Technicznych w Turku

Termin składania ofert / wniosków: 2018-11-14 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-11-14 10:15:00

 

Załączniki:

SIWZ

Załącznik nr 1

Zalacznik nr 1a

Załacznik nr 2

Załacznik nr 3

Załacznik nr 4

Zalacznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Ogłoszenie