Jak co roku w Zespole Szkół Technicznych odbyła się uroczysta akademia z okazji 105. rocznicy odzyskania przez Polskę  Niepodległości. Kultywowaliśmy tym samym tradycje najważniejszego dla nas, Polaków, święta, kształtując postawy patriotyczne i umacniając poczucie jedności narodowej. Uczniowie z klas 1TG, 4RM i 5TMp przygotowali program artystyczny przedstawiający drogi Polaków do wolności przez 123 lata niewoli, do momentu odzyskania niepodległości wraz z końcem pierwszej wojny światowej w 1918 roku. Przepiękne pieśni patriotyczne zaprezentował szkolny zespół muzyczny „Alteracja” pod kierunkiem Joanny Tomaszewskiej – Sikory. Nadzór techniczny i dźwiękowy sprawował Jerzy Gomoliszewski. Nad przygotowaniem akademii czuwały:  Barbara Ressel, Klaudia Sobczak – Muchowska, Milena Warych.