W dniu 28 kwietnia br. odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji zbliżającego się Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja 1791 r. Uchwalona 3 maja 1791 r. roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie pisaną, nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego.

Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władzy na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederację i wolną elekcję.  Choć Konstytucja 3 Maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową.

Chcąc oddać hołd tym, którzy przyczynili się do powstania tego aktu – myślicielom politycznym, posłom na Sejm Wielki, przedstawicielom ówczesnego obozu patriotycznego oraz pokoleniom Polaków, których niezłomna walka pozwoliła na przetrwanie lat niewoli a następnie odzyskanie niepodległości, uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem  nauczycieli historii: Marii Ptaszyńskiej i Barbary Ressel przedstawili ciekawy program poetycko-muzyczny, który przypomniał nam to – niewątpliwie –  jedno z ważniejszych wydarzeń w historii Polski.

W dniu 3 maja 2022 r. młodzież Zespołu Szkół Technicznych uczestniczyła w powiatowych obchodach Święta Konstytucji 3-go Maja. Obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku. Następnie delegacje wraz z pocztami sztandarowymi wzięły udział w tradycyjnym pochodzie. Główne uroczystości odbyły się pod Pomnikiem Orła Białego w Parku im. Konstytucji 3 Maja. Przy składaniu kwiatów asystowała młodzież z klas mundurowych ZST w Turku, która pełniła wartę pod pomnikiem.

Fot. ZST / Turek.net.pl / iTurek.net