W dniu 26 kwietnia 2013 r. w Zespole Szkół Technicznych w Turku, w ramach Dnia Otwartych Drzwi, zaprezentowano uczniom gimnazjów  wielokierunkowe możliwości kształcenia w naszej placówce. Wydarzenie urozmaicił piknik naukowy  pod hasłem „Wiosna z techniką”, nad którym honorowy patronat objął Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński, a patronat naukowy Rektor Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk.

W spotkaniu wzięło udział wielu znamienitych gości: sekretarz stanu w Kancelarii Premiera - minister Tomasz Jędrzejczak, starostowie - Zbigniew Bartosik i Władysław Karski, członkowie Zarządu Powiatu - Henryk Trocha i Franciszek Pyziak,  major Marek Filipowicz z Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT wraz z grupą naukowców, prorektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu - dr Andrzej Bolewski, Robert Pilarczyk - dyrektor biura poselskiego posła Andrzeja Grzyba, dyrektor Sun Garden - Witold Jarecki, prezes Tureckiej Izby Gospodarczej - Tomasz Wroniak, dyrektorzy miejscowych gimnazjów - dyrektor Izabela Gradecka (Gimnazjum w Grzymiszewie), dyrektor Anna Jońska-Choinka (Gimnazjum we Władysławowie), dyrektor Marek Milczarek (Gimnazjum w Dobrej) oraz kierownik Cechu Rzemiosł Różnych - Marian Kiszewski.

Minister Tomasz Jędrzejczak przedstawił zgromadzonym w auli ZST gościom i młodzieży zalety kształcenia w Zespole Szkół Technicznych .  Jego zdaniem właśnie absolwenci naszej szkoły otrzymują solidne wykształcenie, zyskując w ten sposób duże możliwości rozwoju, i to oni  będą poszukiwani na rynku pracy. Minister skłaniał  młodzież do wyznaczania sobie celów i przekonywał, że w dzisiejszych czasach wykształcenie techniczne zapewnia dobre życie.

Gimnazjaliści, zachęceni przez ministra do kształcenia się na kierunkach technicznych, mieli również okazję zwiedzenia laboratoriów i pracowni ZST. Ich bogate wyposażenie wzbudziło olbrzymie zainteresowanie i z pewnością zachęciło do nauki w naszej szkole. Atrakcją  Dnia Otwartych Drzwi były także pokazy i eksperymenty, przeprowadzane  przez pracowników naukowych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Turku.

W ramach piątkowych wydarzeń młodzież gimnazjalna miała również  możliwość  spotkania z przedstawicielami zakładów pracy i rozmaitych instytucji , współpracującymi z  ZST. Ciekawostki z życia szkoły przybliżyli nastolatkom reprezentanci samorządu uczniowskiego.

Zespół Szkół Technicznych w Turku  planuje na rok szkolny 2013/14 rekrutację na nowych  kierunkach: technik teleinformatyk, technik usług fryzjerskich i technik cyfrowych procesów graficznych. Pełna oferta edukacyjna znajduje się na stronie internetowej ZST.

{morfeo 31}