W dniu 7 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół Technicznych w Turku odbyła się I edycja Międzyszkolnego Konkursu „Angielski w piosence”. Do udziału w konkursowych zmaganiach zaproszono uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Swoją obecnością zaszczyciły nas reprezentacje I Liceum Ogólnokształcącego w Turku oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich. Najliczniejsze grono stanowiły jednak zespoły reprezentujące gimnazja z: Brudzewa, Grzymiszewa, Przykony, Słodkowa, Tuliszkowa, a nawet Cekowa i Kościelca.

Konkurs składał się z dwóch części. Pierwsza polegała na indywidualnej rywalizacji uczniów w zadaniach sprawdzających umiejętności językowe w oparciu o popularne piosenki anglojęzyczne. W czasie, kiedy uczestnicy zmagali się z zadaniami ich opiekunowie wzięli udział w prezentacji przeprowadzonej przez konsultanta wydawnictwa Oxford University Press, pana Mateusza Grzesiaka.

Podczas sprawdzania prac odbyła się druga część konkursu, na którą zaproszono również uczniów z KaufmӓnnischesBerufskolleg Walther Rathenau z Duisburga, przebywających u nas w ramach wymiany szkolnej. Przygotowane dla wszystkich gry językowe były doskonałą okazją do wspólnej zabawy.

Spotkanie  zakończyło się wręczeniem nagród zwycięzcom oraz drobnych upominków pozostałym uczestnikom. Pierwsze miejsce zajęła Julia Kluska z I LO w Turku, drugie Paweł Jarmuszka z Gimnazjum w Kościelcu, a trzecie Kacper Cepiński z ZST w Turku. Nagrody wręczyły: dyrektor ZST w Turku, pani Wioletta Adamiak oraz dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Turku, pani Elżbieta Michałowicz.

Pomysłodawczyniami i organizatorkami konkursu były nauczycielki języka angielskiego: Wioletta Naglewska, Barbara Oleksy i Magdalena Raźna.