W dniu 8 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół Technicznych w Turku odbył się - po raz dziewiąty - Turniej Szkół „Aktywnym być”, sprawdzający wiedzę uczniów z zakresu podstaw przedsiębiorczości. Gośćmi turnieju byli: Starosta Turecki Mariusz Seńko, wicestarosta Dariusz Kałużny, Prezes Zarządu Strima Sp.z o.o. Paweł Broński i Iza Budzichowska. Hasłem przewodnim konkursu była aktywność biznesowa oraz aktywne poszukiwanie pracy. Wzięły w nim udział, obok uczniów naszej szkoły, zespoły z I LO w Turku i ZSR CKP w Kaczkach Średnich. 

 Młodzież rywalizowała w trzech konkurencjach:
- test z zakresu wiadomości z podstaw przedsiębiorczości,
- quiz obejmujący zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i rynkiem pracy,
- konkurs na reklamę w języku niemieckim.

Zmaganiom konkursowym towarzyszyło sympozjum, na którym omówiono m.in. zasady zakładania firmy. Ponadto odbył się pokaz stylizacji biznesowych zaprezentowany przez uczennice klasy I FO.Publiczność również mogła sprawdzić swoją wiedzę, uczestnicząc w przygotowanym dla niej konkursie.

Laureatami IX Turnieju Szkół „Aktywnym być” zostali:

kategoria quiz

I miejsce - Kinga Osiewicz - ZSR CKP

II  miejsce  -  Natalia Nowak - I LO

III miejsce    -  Szymon Smura - ZST

kategoria test

I miejsce - Damian Trzmielewski - ZST

II  miejsce  -  Katarzyna Bocian - LO

III   miejsce -  Kinga Osiewicz - ZSR CKP

kategoria reklama ( w języku obcym)

I  miejsce ex aequo:

- Daria Górska, Daria Przypierska ZSR CKP

- Nikola Łukasik, Agata Głodna ZST

Wyróżnienia zdobyli: T. Żurawski, R. Warych, I. Markiewicz.

Finaliści Turnieju nagrodzeni zostali licznymi upominkami ufundowanymi przez: Starostwo Powiatowe w Turku,  Strima Sp. z o.o., Profim sp. z o.o., Elektrokabel FABRYKA KABLI Karolak i synowie Sp. J., SUN GARDEN POLSKA Sp. z o.o.,  Miranda Spółka z o.o. Konkurs zorganizowali: T. Szczap, A. Szmytka, A. Russek-Marczak, M. Bajzert, M.Brzustowicz, Z. Gruszczyńska, E. Marucha.