W dniu 8 kwietnia 2016 roku odbyła się  kolejna edycja Szkolnego Konkursu Chemicznego adresowanego do uczniów klas pierwszych technikum. Przedsięwzięcie stało się świetną okazją do popularyzacji nauk matematyczno – przyrodniczych. Umożliwiło także odkrywanie  uzdolnień młodzieży oraz rozwijanie zainteresowań chemicznych. Uczniowie rozwiązując zadania konkursowe, musieli wykazać się wiedzą, umiejętnościami logicznego myślenia, kojarzenia faktów i wyciągania wniosków.

Laureatami konkursu zostali:
- Sandra Kędzia  z klasy 1TL i Dawid Kujawiak z klasy 1TM - I miejsce,
- Damian Trzmielewski z klasy 1TM- II  miejsce,
- Alicja Żołądkiewicz z klasy 1TG - III miejsce.

Konkurs przygotowała i przeprowadziła Małgorzata Szymańska