W dniu 12 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół Technicznych w Turku odbyły się warsztaty językowe w ramach współpracy uczniów ZST z uczniami z zaprzyjaźnionej szkoły partnerskiej Kaufmӓnnisches Berufskolleg Walther Rathenau z Duisburga w Niemczech, przebywającymi u nas na trzytygodniowej praktyce zawodowej. Przedsięwzięcie składało się z dwóch części. Pierwsza część, pod hasłem: Andere Lӓnder, andere Sitten, dotyczyła rozwiązywania zadań z zakresu: kulturoznawstwa, realioznawstwa oraz wiedzy ogólnej dotyczącej Niemiec.

Uczestnicy pracowali w grupach trzyosobowych- dwóm uczniom technikum towarzyszył praktykant z Niemiec. Na rozwiązanie każdego z zadań przeznaczony był określony czas.

Drugą część stanowiły warsztaty czytelnicze. Ich uczestnikami byli uczniowie z technikum, zasadniczej szkoły zawodowej oraz z zaprzyjaźnionej szkoły partnerskiej KBWR. Uczniowie ZST pod okiem praktykanta z Niemiec uczyli się zasad wymowy niemieckiej i odwrotnie- praktykanci z Niemiec uczyli się czytać teksty w języku polskim pod okiem ucznia ZST.

Nasi uczniowie, w ramach integracji z rówieśnikami z innego kraju,  mieli okazję sprawdzić swoje kompetencje językowe oraz  wiedzę ogólną.

Spotkanie zakończyło się wręczeniem dyplomów oraz nagród .

Miejsce pierwsze zajęła grupa w składzie: Anna Bugajak z klasy 4TL, Piotr Trzonek z klasy 4TM oraz Rebecca Spencer z KBWR.

Organizatorkami warsztatów językowych, które będą z pewnością kontynuowane w ZST, były nauczycielki języka niemieckiego: Aldona Rusek-Marczak, Julia Kończak-Wodzińska, Monika Stefanowska, Małgorzata Robak-Pabiańska.