W dniu 14 kwietnia 2016 roku w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie odbył się Konkurs Wiedzy z Rachunkowości i Finansów, zorganizowany dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatów: konińskiego, słupeckiego, tureckiego i kolskiego. Organizatorem przedsięwzięcia  było Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Oddział Terenowy w Koninie oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Turku zajęli  I miejsce, pokonując aż 8 drużyn.

Naszą szkołę reprezentowali:  Sylwia Tomczak, Nikola Walaszek oraz Mateusz Szymański – uczniowie klasy  trzeciej technikum ekonomicznego. Zwycięzcy przedstawili prezentację na temat: „Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, wycena, ewidencja, prezentacja w bilansie. Wskaźniki zadłużenia”. Kapituła konkursowa doceniła  nie tylko wartość merytoryczną  prezentacji, ale także kreatywność  naszego zespołu, który uatrakcyjnił swój pokaz scenką sytuacyjną.

Jury  reprezentowane przez Prezesa  Zarządu Oddziału Terenowego w Koninie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – pana  mgr. Kazimierza Zająca  oraz wykładowcę Katedry Zarządzania i Logistyki  PWSZ w Koninie – panią dr Agnieszkę Szymankowską, nie szczędziło pochwał naszym  laureatom. Młodzież z ZST udowodniła, że nawet bardzo trudne zagadnienia ekonomiczne można wyjaśniać w dowcipny sposób, realizując zasadę ,,uczyć- bawiąc”.

Zwycięzcy wrócili z drobnymi upominkami oraz nagrodą rzeczową dla szkoły. Celem tego prestiżowego  konkursu było rozwijanie zainteresowań z zakresu rachunkowości oraz finansów.

Opiekę merytoryczną  nad uczniami sprawowała pani Agnieszka Szmytka.