Polish English German

Tajemnice elektrochemii

W dniu 25 listopada 2019 roku odbyła się  kolejna edycja Szkolnego Konkursu Chemicznego adresowanego do uczniów klas trzecich technikum. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy chemicznej wśród młodzieży, rozwijanie aktywności naukowej, a także odkrywanie  uzdolnień młodzieży.

Udział w konkursie wdraża uczniów do samodzielnej pracy, rozszerza zakres wiadomości zdobytych na lekcjach chemii oraz rozwija zainteresowania związane z przedmiotem. 

Uczestnicy konkursu wykazali się wiedzą i umiejętnościami w zakresie rozwiązywania zadań problemowych dotyczących procesów zachodzących w ogniwach galwanicznych                oraz przewidywaniem przebiegu reakcji utleniania i redukcji w zależności od zastosowanych substratów i środowiska reakcji.

Laureatami zostali:
- Daria Nizołęcka - z klasy 3 RT- I miejsce,
- Sandra Kowalska z klasy 3 RT  - II miejsce,
- Oliwia Kałowska z klasy 3 FZ - III  miejsce.

Konkurs zorganizowała Małgorzata Szymańska.

 

Współpraca