Uczniowie klasy 2 RM Zespołu Szkół Technicznych brali udział w przedświątecznych warsztatach decoupage. Zajęcia dały uczniom możliwość wymiany doświadczeń związanych ze stosowaniem, cieszącej się w ostatnim czasie dużym zainteresowaniem, nowej techniki dekorowania jajek, jaką jest decoupage. Wykonane przez uczniów ozdoby wielkanocne wyglądają jak ręcznie malowane.

Operator obrabiarek skrawających najlepszy w zawodzie.
W dniu 25 marca 2022 roku odbyła się kolejna edycja konkursu „Operator obrabiarek skrawających najlepszy w zawodzie”. Celem konkursu było promowanie wiedzy technicznej oraz przygotowanie młodzieży do egzaminu zawodowego. O tytuł walczyli uczniowie kształcący się w zawodzie operator obrabiarek skrawających.

W dniach 29 października i 4 listopada 2021 r. w ZST w Turku odbyło się spotkanie młodzieży naszej szkoły z dr. hab. Piotrem Szajerskim - pracownikiem Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej. Tematem spotkania były źródła energii elektrycznej, energetyka jądrowa oraz promieniowanie jonizujące i konsekwencje jego wykorzystania. Poruszone zostały  również kwestie związane ze zmianami klimatu  oraz wpływem na nie  działalności przemysłowej.

Dekorowanie wypieków to jej pasja. W powiecie tureckim mieszka pewna młoda i utalentowana dziewczyna z nietuzinkową pasją. Tworzy ona coś, co nie tylko wygląda, ale i smakuje. Wymyśliła bowiem jak połączyć ze sobą dwie zdolności, którymi włada najlepiej, czyli umiejętności plastyczne i kulinarne, tym samym sprawiając radość sobie i przy okazji innym. Ta dziewczyna nazywa się Ania Misiak, ma 19 lat i jest uczennicą Zespołu Szkół Technicznych im gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku na kierunku  technik żywienia i usług gastronomicznych. Jej największa miłość to wypiekanie i dekorowanie tortów, ciast i oczywiście pierniczków, jak przystało na okres przedświąteczny – w tym ostatnim Ania jest wyjątkową specjalistką i co warto zaznaczyć, samoukiem. W zeszłym roku była laureatką trzeciego miejsca ogólnopolskiego konkursu na dekorowanie pierników, a w ostatniej jego edycji została wyróżniona. Jej dzieła mogliśmy także podziwiać w jednym z porannych wydań Dzień Dobry TVN.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych gen. prof. S. Kaliskiego w Turku, reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą: ul. Milewskiego 3b, 62-700 Turek.  
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Ewa Galińska, z którą mogą się Państwo  skontaktować pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Dane osobowe przetwarzane są  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego Rozporządzenia RODO o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych in. w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378, z 2021 r. poz. 4, 619, 762), Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327, z 2021 r. poz. 4) oraz Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 584, 619) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce. W przypadku wizerunku przetwarzanie odbywa się na zasadzie zgody wyrażonej przez Pana/Panią (w przypadku osób pełnoletnich) lub rodzica/opiekuna prawnego tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO.
  4. Państwa Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa tj. System Informacji Oświatowych.
  5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom świadczącym na rzecz Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku usługi informatyczne, obsługę księgową i kadrową. Państwa dane osobowe mogą być przekazane odpowiednim organom publicznym.
  6. Państwa dane osobowe oraz dane dzieci, będą przechowywane przez okresy zakreślone  w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przetwarzanie odbywa się do momentu jej wycofania.
  7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo  do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe na mocy w/w przepisów Prawa Oświatowego.