Polish English German

Hiszpańscy nauczyciele poszukują inspiracji w ZST

W dniach 14-18 maja 2018 r. ZST odwiedziła delegacja hiszpańskich nauczycieli z Instytutu Alberta Einsteina w Sewilli. Goście przyjechali w ramach projektu job shadowing w celu obserwacji polskiego systemu kształcenia i wymiany doświadczeń. Juan Manuel, Gabriel, Sonia i Javier przyglądali się życiu szkoły.

Hiszpańscy nauczyciele obserwowali szereg zajęć, m.in. z języka angielskiego zawodowego w mechatronice i teleinformatyce, pracowni gastronomicznej, stylizacji fryzjerskiej oraz pracowni technologii i konstrukcji mechatronicznych. Podczas warsztatów w pracowni gastronomicznej nie tylko spróbowali tradycyjnych potraw kuchni polskiej, ale wzięli też udział w ich przygotowaniu. Uczniowie pokazali gościom, jak przygotowuje się tradycyjne pierogi, a w zamian mogli spróbować potraw kuchni hiszpańskiej przygotowanych przez gości - salmorejo czy tortilli. Uczennice technikum fryzjerskiego przygotowały dla gości symulacje fryzur i wykonały stylizacje. 

Nauczyciele z Hiszpanii brali udział w zajęciach w pracowniach obróbki skrawaniem, CNC, CISCO, mechatronicznej i teleinformatycznej, które zmieniają się w inteligentną fabrykę przygotowującą uczniów do Przemysłu 4.0. Szczególne wrażenie wywarło na nich nowoczesne wyposażenie laboratoriów ZST w Turku. Goście zadawali dużo pytań związanych z kształceniem zawodowym w Polsce, programem nauczania oraz codziennymi trudnościami w pracy nauczyciela.

Ważnym elementem wizyty były rozmowy z gronem pedagogicznym na temat organizacji staży w firmach oraz obserwacja współpracy z lokalnymi pracodawcami jak Ambro, Profim czy Sun Garden. Istotnym punktem pobytu Hiszpanów w ZST z perspektywy uczniów były rozmowy na temat możliwości odbywania przez nich praktyk w Sewilli oraz rozmowy na temat możliwości organizowania projektów e-twinningowych z zakresu elektroniki.

Poza udziałem w lekcjach otwartych goście znaleźli czas na grę terenową z pokazem pracy, użycia radiowych i przewodowych środków łączności i ćwiczenia z udziałem uczniów klas mundurowych ZST. W trakcie wizyty podjęto też prace nad podstawowym słownikiem polsko-hiszpańsko-angielskim zawierającym słownictwo zawodowe z powiązanych branży technicznych.

Opuszczając Turek zgodnie podkreślali, że chętnie chociaż przez rok poprowadziliby zajęcia w tak dobrze wyposażonej szkole jaką jest Zespół Szkół Technicznych w Turku.

 

 

 

 

 

 

 

Współpraca