Polish English German

Razem można więcej

Kształcenie ogólne i zawodowe, nowe technologie oraz edukacja patriotyczna – to elementy, których połączenie okazało się możliwe w turkowskich szkołach średnich. Dzięki współpracy Zespołu Szkół Technicznych w Turku i  I Liceum Ogólnokształcącego w Turku,  w zakresie kształcenia politechnicznego, młodzież naszego miasta rozwija techniki projektowania oraz wytwarzania elementów na maszynach CNC, korzystając z wyposażenia pracowni zajęć praktycznych ZST. Środki przyznane przez Fundację Gene Haas umożliwiają uczniom kształcenie umiejętności również poza pracowniami szkolnymi, na przykład w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Podczas wycieczki do Warszawy, która odbyła się 12 kwietnia br., młodzi pasjonaci techniki mogli wykonać wiele eksperymentów w laboratoriach Centrum Nauki Kopernik. Samodzielnie przeprowadzone na interaktywnych wystawach doświadczenia, wpisujące się w  założenia programu „Innowacje, Nowe Technologie, Języki Obce”,  przybliżyły uczniom  wiele zjawisk zachodzących w życiu i   pracy człowieka.

W historycznym, wspólnym przedsięwzięciu, integrującym młodzież oraz nauczycieli obu turkowskich szkół, nie zabrakło akcentu patriotycznego, związanego ze  100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości. Było nim zwiedzanie ważnych dla Polaków miejsc: siedziby Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, czyli Pałacu Prezydenckiego, a także placu Piłsudskiego, którego patron ryzykował życie dla sprawy niepodległości ojczyzny.

Wraz z uczniami ZST i I LO Warszawę zwiedzali również goszczeni przez ZST praktykanci z niemieckiego Duisburga.

Jak widać, zainicjowane przez Starostę Mariusza Seńko oraz przez dyrektorów szkół:  Wiolettę Adamiak i Danutę Szczepanik  kształcenie politechniczne - z wykorzystaniem potencjału ZST oraz zaangażowania LO - jest dobrym przykładem promocji kształcenia w szkołach ponadpodstawowych powiatu tureckiego.

Współpraca