W dniach  07-08.04.2013 r. - w ramach projektu EDUSCIENCE - uczniowie klasy pierwszej technikum logistycznego, pod opieką pani M. Gruszczyńskiej i pani  D. Biskup, uczestniczyli w wycieczce do Świdra. Jej pierwszym celem było zwiedzanie Muzeum Ziemi PAN, obejrzenie zgromadzonych w nim minerałów i skał oraz zapoznanie się ze sposobem powstawania bursztynu i jego wykorzystaniem.

Kolejny etap wycieczki stanowiły Łazienki Królewskie, czyli letnia rezydencja króla Stanisława Augusta, będące jednym z najsłynniejszych miejsc, z których słynie nasza stolica. Spacer po  pięknym, zabytkowym ogrodzie i  podziwianie Pałacu  na Wyspie, Amfiteatru oraz Starej Pomarańczarni  z Teatrem Stanisławowskim dostarczyły wszystkim niezapomnianych wrażeń.

Atrakcją wycieczki była również wizyta w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie, w którym uczniowie poznali sposoby rozpoznawania drzew i krzewów oraz ich rozmnażania.

Ważną częścią wycieczki było zwiedzanie Obserwatorium Geofizycznego w Świdrze, w trakcie którego uczniowie poznali  historię badań geofizycznych, w szczególności dotyczących powstania  pierwszego na ziemiach polskich Obserwatorium Magnetycznego w Świdrze. Pracownicy obserwatorium zaprezentowali współczesną i historyczną aparaturę pomiarową,  omówili podstawowe zjawiska dotyczące atmosfery i meteorologii  oraz  opowiedzieli  o pracach badawczych prowadzonych w rejonie Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie, w którym  wykonuje się  badania wnętrza lodowców różnymi  metodami.

Wycieczkę zakończyła wędrówka wzdłuż rzeki Świder, w czasie której  wykonywano  pomiary dotyczące rzeki i jej nurtu oraz obserwowano  jej dolinę. Wyprawa była dla wszystkich  bardzo ciekawym doświadczeniem, dostarczyła wielu wrażeń i zmotywowała do nauki  przedmiotów przyrodniczych.

{morfeo 29}