Polish English German

TECHNIK TELEINFORMATYK - KLASA MUNDUROWA

Absolwent technikum w zawodzie technik teleinformatyk projektuje sieci teleinformatyczne, obsługuje urządzenia sieciowe i nadzoruje ich pracę wykorzystując umiejętności informatyka, elektronika i technika telekomunikacji; montuje i uruchamia zestawy komputerowe oraz instaluje oprogramowanie teleinformatyczne; diagnozuje stan techniczny komputerów oraz dokonuje konserwacji i napraw sprzętu komputerowego, teletransmisyjnego i teleinformatycznego, organizuje i nadzoruje procesów konstruowanie, wytwarzanie, konserwację i naprawy urządzeń oraz systemów teleinformatycznych realizowanych przez podległych pracowników.

Kwalifikacje:
EE.10. Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych
EE.11. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi

Przedmioty rozszerzone: fizyka

 

Współpraca