"Cóż to za smutna epoka, w której łatwiej rozbić atom, niż zniweczyć uprzedzenia”. Te  słowa A. Einsteina stały się mottem obchodów Międzynarodowego Dnia Tolerancji w Zespole Szkół Technicznych w Turku. W dniu  14 listopada odbyło się z tej okazji sympozjum, w którym uczestniczyły klasy pierwsze. Międzynarodowy  Dzień  Tolerancji (16 listopada) został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ  w 1995 roku z inicjatywy UNESCO. Ma on uświadamiać, że jakiekolwiek różnice nie muszą od razu oznaczać konfliktów, a tolerancja oraz otwartość na wszelkiego rodzaju inność nie powinny być tylko pustą deklaracją.

Tegoroczne  obchody  Międzynarodowego Dnia Tolerancji podkreślają, że dyskryminacja jest jednym z największych wyzwań współczesnej edukacji. Z raportu  Towarzystwa  Edukacji Antydyskryminacyjnej wynika bowiem, że w polskiej szkole najgorzej być biednym lub 'niemęskim'.

W  Zespole  Szkół Technicznych kształtowanie postaw tolerancji wobec każdej odmienności już od wielu lat jest jednym z najważniejszych założeń planu wychowawczego szkoły. Właśnie  dlatego  już od pierwszej klasy uczniowie są uwrażliwiani na wszelkiego rodzaju przejawy nietolerancji i dyskryminacji. Organizatorzy  sympozjum  po raz kolejny przypomnieli, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację, bez względu na pochodzenie, kulturę i wyznawaną religię.

Pomysłodawcą  uroczystości  był samorząd szkolny wspierany przez opiekunów.