28 października 2019 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego udali się na cmentarz, gdzie złożono kwiaty oraz zapalono znicze na grobie Wincentego Milewskiego w celu uczczenia pamięci o zmarłym. Uczniowie zapalili także znicze na grobie żołnierzy z partyzanckiego oddziału pod dowództwem Eugeniusza Kokolskiego ps. “Groźny”.  Po przybyciu na miejsce uczniowie  z wielką zadumą  wysłuchali opowieści nauczycieli o Wincencie Milewskim oraz o żołnierzach spoczywających w zbiorowej mogile.

W akcji udział wzięli następujący uczniowie z  SU: Marcelina Koralewska kl. 4TF, Dominika Pańczyk kl. 4TF, Jarosław Malik kl.2TI, Michał Mielcarski kl.2TI, Mateusz Pasternak kl.2TI, Szymon Szlugaj kl.2TT oraz uczniowie z klasy 2 CA: Bierzyński Bartosz, Bryk Kacper, Czerniak Dawid, Dymarczyk Krystian, Jasiak Damian, Jaśkiewicz Patryk, Kurpik Bartosz, Langa Filip, Marek Jakub, Marendziak Piotr, Nowak Jakub, Radecki, Paweł.

Opiekę nad uczniami sprawowali opiekunowie SU - p. Beata Moszczyńska i p. Katarzyna Sylwestrzak.