Jedną z najważniejszych uroczystości szkolnych - jest ślubowanie klas pierwszych. W piątek 25 września w Zespole Szkół Technicznych w Turku obyło się uroczyste Ślubowanie Klas Pierwszych. Nowo przyjęci uczniowie  mogli poczuć się pełnoprawnymi członkami szkolnej społeczności. W celu zachowania środków bezpieczeństwa  w uroczystości wzięli udział tylko przedstawiciele klas pierwszych, którzy złożyli uroczystą przysięgę ślubowania przed panią dyrektor Wiolettą Adamiak, która  życzyła wszystkim bardzo dobrych wyników w nauce oraz szybkiego zaaklimatyzowania się. Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna wykonana przez szkolny zespół Alteracja.  

Za przygotowanie uroczystości Ślubowania Klas Pierwszych odpowiedzialni byli opiekunowie SU oraz opiekun Pocztu Sztandarowego.