W Zespole Szkół Technicznych w Turku została zorganizowana zbiórka na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Turku. Samorząd Uczniowski we współpracy ze Szkolnym Klubem Wolontariatu włączyły społeczność szkolną w organizowaną akcję „Paka dla psiaka i kociaka”. Zbiórka trwała od 30.05.2022r. do 10.06.2021r., podczas której zebrano 626 zł. W dniu 23.06.2022 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego odwiedzili schronisko i przekazali zakupioną karmę i akcesoria dla zwierząt.

Szkoła otrzymała podziękowanie od pracowników schroniska, największą jednak radość sprawiła nam możliwość pomocy potrzebującym zwierzętom.

Wszystkim uczniom, którzy włączyli się do akcji serdecznie dziękujemy i zachęcamy do pomocy potrzebującym zwierzętom przez cały rok!

Prawidłowy przebieg akcji koordynowali opiekunowie Samorządu Uczniowskiego.