4TMp
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.polski BW B101 j.polski BW B101 usm ZS C015 j.angielski-1/2 RM B203
mio.mechatr#-2/2 ZS C015
mio.mechatr#-2/2 ZS C015
2 8:55- 9:40 geografia ZE A26 j.polski BW B101 matematyka_u WJ B008 progr.um#-1/2 ZS D4
j.angielski-2/2 AJ B001
chemia MD B107
3 9:50-10:35 historia BR B102 din.mechatr#-1/2 ZS C015
progr.um#-2/2 JJ D4
usm ZS C015 j.niemiecki-1/2 SD B008
mio.mechatr#-2/2 ZS C015
matematyka WJ B207
4 10:45-11:30 religia Pi B206 din.mechatr#-1/2 ZS C015
progr.um#-2/2 JJ D4
matematyka WJ B207 fizyka RI B109 mio.mechatr#-1/2 JJ C015
wf-2/2 JM Dh2
5 11:40-12:25 j.angielski-1/2 RM B001
j.angielski-2/2 AJ B008
mio.mechatr#-1/2 JJ C015
wf-2/2 JM Dh3
wf-1/2 LS Dh2
din.mechatr#-2/2 JJ D4
wos KU B008 mio.mechatr#-1/2 JJ C015
wf-2/2 JM Dh2
6 12:40-13:25 j.angielski-1/2 RM B001
j.angielski-2/2 AJ B008
wf-1/2 LS Dh2
din.mechatr#-2/2 JJ C015
progr.um#-1/2 ZS D4
j.niemiecki-2/2 SM B009
matematyka WJ B207 r_matematyka WJ B207
7 13:35-14:20   wf-1/2 LS Dh1
progr.um#-2/2 JJ D4
progr.um#-1/2 ZS D4
progr.um#-2/2 JJ C015
usm ZS C015 religia Pi B008
8 14:25-15:10   zaj_z_wych WJ B207 progr.um#-1/2 ZS D4 usm ZS C015 biologia Dz B102
Obowiązuje od: 19.09.2022
Drukuj plan
wygenerowano 23.09.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum