Polish English German

Uczniowie ZST w Centrum Innowacji Technicznych Nuvarro

W dniu 18.05.2017 roku odbyła się wycieczka przedmiotowa do Centrum Innowacji Technicznych  na  „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”. W czasie tej ogólnopolskiej akcji promującej fundusze europejskie, w „Budynku Pełnym Energii” odbyły się pokazy laboratorium pomiarowego odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz warsztaty dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych z zakresu energii słonecznej.

Zajęcia te pozwoliły młodzieży poznać profesjonalne zestawy PV oraz  kolektory słoneczne. Uczestnicy mogli także zbudować  samodzielnie dany system oraz przeprowadzić na nim eksperymenty i analizy. Pobyt w Nuvarro był świetnym połączeniem teorii z praktyką w myśl zasady „nauka w praktyce kluczem do szybszego zapamiętywania”.

Tego rodzaju dodatkowe  szkolenia dla  klasy technikum mechanicznego są  doskonałym  uzupełnieniem wiedzy w ramach nowo powstałej kwalifikacji „M.17 - montaż i obsługa maszyn i urządzeń” w zawodzie technik mechanik.

Opiekunem podczas wycieczki był p. Emil Grzelak.

Współpraca