Polish English German

Microsoft kreatorem nowych technologii

27 listopada 2019 r. w Zespole Szkół Technicznych w Turku, w ramach projektu „Przygotowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla branży teleinformatycznej i ekonomicznej”, odbyło się  spotkanie z panem Rafałem Czupryńskim - Technical Evangelist firmy Microsoft. Przedstawił on założenia zmian w edukacji i rozwoju technologii w najbliższych latach. Plany te doskonale wpisują się w ramy Działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Uczniowie klas informatycznych i ekonomicznych oraz goście ze szkoły w  Bratysławie, odbywający u nas praktyki w ramach projektu Erasmus+, z dużym zainteresowaniem przysłuchiwali się pasjonującemu wykładowi. Tematyka prelekcji, chociaż dla laików nieco futurystyczna, doskonale wpisała  się w praktyczne i innowacyjne kształcenie uczniów ZST. Tak więc nowe nazwy zawodów (komercyjny astronauta, konsultant odnawialnych źródeł energii, twórca części ciała, itp.), nowe kwalifikacje, inteligencja emocjonalna oraz wiele innych zagadnień rozbudzało wyobraźnię słuchaczy. Niezwykle ciekawe spotkanie zaowocowało długą sesją pytań i rozmów na temat sztucznej inteligencji, rozwoju produktów firmy Microsoft (ze sztandarowym Windowsem) oraz wielu innych zagadnień, które interesują młodzież w czasie skokowego rozwoju nowych technologii.

 

Współpraca