Polish English German

Pasja, Profesja, Powołanie - Ogólnopolski Tydzień Kariery

Pasja, Profesja, Powołanie – pod takim hasłem obchodzony był w tym roku Ogólnopolski Tydzień Kariery, w którym brali udział także uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Turku. Inicjatorem corocznych obchodów jest Powiatowy Urząd Pracy w Turku, który w związku z tym przedsięwzięciem ogłosił konkurs dla uczniów szkół średnich. Jego celem jest rozwijanie zainteresowań i pasji oraz opracowanie własnej ścieżki rozwoju zawodowego. Spotkanie inauguracyjne konkursu „Pasja, Profesja, Powołanie” odbyło się  23 października 2019 roku w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Turku. Wzięli w nim także udział uczniowie naszej szkoły. Uczestnikom została zaprezentowana teoria rozwoju zawodowego D.E. Supera, zakładająca, że rozwój zawodowy jest to” proces uczenia się, któremu podporządkowane są wszystkie przypadki zachowania zawodowego”.

Wykład uatrakcyjniły ciekawe wywiady przeprowadzone przez dyrektor PUP w Turku z przedstawicielami różnych zawodów. Wśród zaproszonych gości byli: Elżbieta Kubska- Bielawska (menager projektów logistycznych w firmie Sun Garden Polska Spółka z o.o.),  Beata Dębowska- Grabara (lekarz specjalista), Marek Kukulski ( kierownik ds. zarządzania zaopatrzeniem surowcowym w Mleczarni Turek Sp. z o.o.), Damian Jaskuła ( pełnomocnik zarządu ds. Systemów Zarządzania i Kontroli Obrotu w firmie Miranda Spółka z o.o.), Artur  Blimel  (żołnierz zawodowy na okręcie transportowo -  minowym ORP Gniezno, na co dzień stacjonujący w Świnoujściu). Zaproszeni goście z wielką pasją opowiadali o wykonywanym zawodzie i swojej pracy, a także kolejnych etapach swojego rozwoju zawodowego.

Uczniowie biorący udział w konkursie uczestniczyli także w warsztatach, które pomogły im w opracowaniu własnej ścieżki kariery zawodowej.  W ramach zajęć odbyły się dwa spotkania  w Zespole Szkół Technicznych w Turku ( 25 i 30 października 2019 roku)  podczas których omówiono zasady skutecznej autoprezentacji ze wskazaniem, jak zaplanować swoją karierę zawodową. Uczniowie zastanawiali się także, co jest ważne w wyborze ścieżki zawodowej i czym należy się kierować.

Jednym z założeń warsztatów było określenie czynników, które są istotne w wyborze ścieżki zawodowej. Uczestnicy wskazywali, że są nimi osobowość, zainteresowania, pasje, predyspozycje, uzdolnienia oraz stan zdrowia. Kolejnym modułem było również omówienie technik autoprezentacji, zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz wskazanie, jak należy  mówić i zaprezentować się, aby osiągnąć sukces.

Na pierwszym spotkaniu - 25 października 2019 roku,  autoprezentacji dokonały osoby prowadzące spotkanie,  a następnie chętni uczniowie.

Przygotowane przez prowadzących ćwiczenia pokazały, że świadoma i przemyślana autoprezentacja pozwala łatwiej zrealizować zamierzone cele i osiągnąć sukces.

Warsztaty były świetną formą refleksji dla każdego uczestnika oraz motywacją do dalszej pracy nad sobą  w kreowaniu własnej ścieżki kariery zawodowej.

Całe przedsięwzięcie z pewnością ułatwiło uczestnikom przygotowanie pracy konkursowej pod hasłem „Pasja, Profesja, Powołanie”. Spośród 14 prac przygotowanych przez uczniów naszej szkoły, komisja konkursowa składająca się z nauczycieli przedmiotów ekonomicznych i logistycznych wyłoniła 5 zwycięzców: Aleksandrę Figurską z kl. 4TL,  Zuzannę Łyskanowską z kl. 3TA, Maję Klanowską, Patrycję Michalak z kl. 1TA oraz Nikolę Wszędybył z kl. 1Cap. Osoby te wzięły udział w kolejnym międzyszkolnym etapie konkursu, którego rozstrzygnięcie odbyło się w dniu 14 listopada 2019 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku. Każdy uczestnik dokonał prezentacji swojej pracy przed komisją konkursową. Uczennica naszej szkoły Zuzanna Łyskanowska zajęła III miejsce spośród 15 uczestników. Gratulujemy.

Współpraca