Polish English German

Próbna matura z Operonem 2019

Zarządzenie Nr 17/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Turku z dnia 07.11.2019 r. w sprawie zmiany organizacji pracy szkoły w związku z przeprowadzanym próbnym egzaminem maturalnym OPERON 2011/2020.

Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U.  nr 46, poz.432, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 § 1

Wprowadzam do zastosowania w Zespole Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego  w Turku zmianę organizacji pracy szkoły wynikającą z harmonogramu przeprowadzania próbnego egzaminu maturalnego OPERON w miesiącu listopad 2019 r.

§ 2

W związku z powyższym zarządzam skrócone lekcje wg poniższego harmonogramu:

Harmonogram zajęć w dniach 19,20,21 listopad 2019 r.

1

11.00-11.30

2

11.35-12.05

3

12.10-12.40

4

12.45-13.15

5

13.20-13.50

6

13.55-14.25

7

14.35-15.05

8

15.10-15.40

9

15.45-16.15

 

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Współpraca