Polish English German

Uczniowie ZST najlepsi z wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego

5 listopada 2019 r. uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Turku wzięli udział  w IX Konkursie krajoznawczym o krajach niemieckiego obszaru językowego, którego organizatorem był Wydział Filologiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Uczestników tegorocznych zmagań  powitali studenci oraz dr Anna Stolarczyk-Gembiak, pełniąca funkcję dziekana Wydziału Filologicznego. Do konkursu przystąpiły  zespoły, które reprezentowały szkoły ponadgimnazjalne m.in. z Konina, Wrześni, Słupcy, Turku (ZST, I LO), Zagórowa i Kleczewa.

Pytania obejmowały  wiadomości z zakresu historii i polityki, szeroko pojętej kultury i sportu, architektury, geografii oraz życia codziennego Republiki Federalnej Niemiec, Austrii, Szwajcarii Liechtensteinu. .

Zespół Szkół Technicznych w Turku reprezentowała drużyna w składzie: Aleksandra Gorzkowska z klasy 4TS oraz Albert Ciołek i Michał Banasiak  z klasy 4TT, która wykazała się dużą wiedzą, pokonując wszystkie drużyny i tym samym zajmując I miejsce.

Uczniów przygotowała i sprawowała nad nimi opiekę p. Małgorzata Skrzydlewska.

W przerwie pomiędzy konkursem a wręczeniem dyplomów i nagród - uczestnicy wysłuchali wykładu na temat „Dlaczego języki się zmieniają? ”, który wygłosiła dr hab. Marta Wożnicka.

 

 

Współpraca