Polish English German

Nauczyciele ZST odznaczeni

Dnia 12 listopada br. odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych (Krzyży Zasługi i Medali za Długoletnią Służbę) oraz Medali Komisji Edukacji Narodowej w Sali Czerwonej  Pałacu Działyńskich w Poznaniu. Odznaczenia Państwowe oraz Medale wręczyła Wicewojewoda Wielkopolski pani Aneta Niestrawska oraz Wielkopolski Kurator Oświaty pani Elżbieta Leszczyńska.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej przyznano 68 Medali za Długoletnią Służbę oraz 116 Medali Komisji Edukacji Narodowej.

Wśród odznaczonych znalazło się czterech pracowników ZST: Piotr Binkowski (Medal Komisji Edukacji Narodowej), Marek Kujawa (Brązowy Krzyż Zasługi), Marek Wesołek (Złoty Medal za Długoletnią Służbę) oraz Zbigniew Szymański (Brązowy Medal za Długoletnią Służbę).

Uroczystość uświetnił występ kwintetu Masterbrass, łączącego w swoim repertuarze muzykę klasyczną z rozrywkową.

Współpraca