Polish English German

Współpraca ZST z Energą

Dnia 23 września 2019 r. została zawarta umowa o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych w Turku a Energą - Operator SA. Wspólne działania wymienionych instytucji mają na celu promowanie edukacji w dziedzinie energetyki i elektryki oraz poszerzenie zawodowych perspektyw absolwentów szkoły.  W ramach współpracy Energa - Operator SA obejmuje patronatem uczniów klas technikum kształcących się w zawodzie technik elektryk. Patronat obejmuje wsparcie finansowe i merytoryczne, a także praktyki zawodowe, wycieczki dydaktyczne i wykłady eksperckie.

Pierwszym efektem współdziałania było uroczyste wręczenie stypendiów czterem uczniom  technikum elektrycznego w dniu 28 października 2019 r. w siedzibie oddziału Energi-Operator SA w Kaliszu. Dalsze wsparcie polegać będzie na doposażeniu  pracowni elektrycznych w sprzęt  dydaktyczny i pomiarowy pozwalający w szerszym zakresie zapoznać uczniów z arkanami zawodu technik elektryk.

 

Współpraca