Polish English German

Wojewódzkie Seminarium Szkolnictwa Zawodowego

8 października br. Zespół Szkół Technicznych w Turku pełnił funkcję gospodarza Wojewódzkiego Sympozjum Szkolnictwa Zawodowego zorganizowanego we współpracy z wielkopolskim kuratorem oświaty, wojewodą wielkopolskim i powiatem tureckim. Konferencja wpisała się w cykl przedsięwzięć wspomagających szkoły w realizacji nowej koncepcji kształcenia zawodowego. W seminarium uczestniczyli: poseł  Ryszard Bartosik, wicekurator oświaty Zbigniew Talaga, starosta powiatu tureckiego Dariusz Kałużny, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Turku Wioletta Adamiak oraz dyrektorzy, wicedyrektorzy i nauczyciele szkół wielkopolskich, a także przedstawiciele instytucji wspierających oświatę.

Celem seminarium było przedstawienie zmian w kształceniu zawodowym w zakresie umiejętności konstruowania programów nauczania w świetle nowych przepisów oraz doskonalenie praktycznych aspektów stosowania przepisów prawa w realizacji programów kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. Wykład wprowadzający wygłosił ekspert Systemu Ewaluacji Oświaty Jan Palacz.

W drugiej części seminarium odbyły się panele dyskusyjne, podczas których wymieniono doświadczenia z zakresu branży: budowlanej, drzewno - meblarskiej, ekonomiczno - administracyjnej, handlowej, poligraficznej, elektroenergetycznej, elektroniczno - mechatronicznej, spedycyjno - logistycznej, transportu drogowego, teleinformatycznej, fryzjersko - kosmetycznej,  przemysłu mody, hotelarsko - gastronomiczno - turystycznej, mechaniczna, mechaniki precyzyjnej, motoryzacyjnej, rolno - hodowlanej, ogrodniczej oraz spożywczej.

Uczestnicy konferencji mieli również okazję zapoznać się z nowoczesnym wyposażeniem pracowni zawodowych i laboratoriów Zespołu Szkół Technicznych w Turku, w których uczniowie  zdobywają specjalistyczną wiedzę techniczną i potrzebne kompetencje.

Zorganizowanie seminarium na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Turku było dla nas wyróżnieniem i jednocześnie okazją do promowania szkoły.

 

 

 

 

 

 

Współpraca