Polish English German

Wizyta prof. dr. hab. Aleksandra Sęka w ZST

W dniu 26 marca 2019 roku w Zespole Szkół Technicznych w Turku miała miejsce niezwykła wizyta pana profesora Aleksandra Sęka - fizyka oraz absolwenta naszej szkoły z roku 1976. Wyjątkowy gość odwiedził swoją szkołę średnią już po raz trzeci, tym razem na  zaproszenie Dyrekcji oraz Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ZST.

Najważniejszym elementem tej sentymentalnej podróży było spotkanie z młodzieżą klas III – IV technikum oraz wykład na temat wzrastającego poziomu hałasu komunikacyjnego w naszym życiu i jego wpływu na zdrowie. Rozpoczynając prelekcję, Pan Profesor podkreślił jak wielką rolę w kształtowaniu jego zainteresowań w zakresie fizyki ( a szczególnie akustyki) odegrał nauczyciel tego przedmiotu w szkole średniej - pan Stefan Jamka. Nie bez znaczenia, jeśli chodzi o wybór drogi naukowej, były badania profesora Sylwestra Kaliskiego ( obecny patron szkoły) w dziedzinie mikrosyntezy termojądrowej za pomocą lasera oraz sformułowana przez niego teoria ciągłego wzmacniania ultradźwięków i hiperdźwięków w kryształach półprzewodnikowych.

W swoim wykładzie profesor Sęk niezwykle obrazowo i sugestywnie omówił problem wzrastającej ekspozycji na hałas we współczesnym świecie i jej wpływ na nasze zdrowie- a szczególnie  utratę słuchu. To zagadnienie było wstępem do prezentacji rozwijającej się w szybkim tempie diagnostyki słuchu. Gość podkreślił także- ku niezadowoleniu obecnych na sali młodych słuchaczy- jak bardzo negatywny wpływ na dynamikę słyszenia mają używane przez nich słuchawki nauszne. Niestety okazało się, że przywrócenie słuchu do jego pierwotnych właściwości po uszkodzeniach błony bębenkowej jest niemożliwe.

Na zakończenie spotkania z młodzieżą profesor Sęk odpowiedział na wiele pytań, m.in. dotyczących  infradźwięków ( co jest ich źródłem) oraz metod aktywnego zwalczania hałasu.

Druga część wizyty upłynęła na zwiedzaniu szkoły. Wyjątkowy gość obejrzał nowo otwartą pracownię fizyki ( budynek E) oraz pracownie mechatroniki i mechaniki w budynku C, D.

Pan Profesor był mile zaskoczony faktem, jak bardzo nowoczesną bazą dydaktyczną dysponuje obecnie ZST- jego dawna szkoła. Zwieńczeniem niezwykłych odwiedzin było zaproszenie naszej młodzieży przez pana Aleksandra Sęka do Instytutu Akustyki w Poznaniu.

Organizatorami przedsięwzięcia byli: Jerzy Gomoliszewski, Renata Kowarsz - Mrukowska, Ewa Łączna oraz Marek Sęk.

 

Współpraca