Polish English German

Drzwi Otwarte w ZST już 25 kwietnia!

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku serdecznie zapraszają Gimnazjalistów wraz z Rodzicami na Drzwi Otwarte połączone z piknikiem naukowym "Wiosna z Techniką", które odbędą się w środę 25 kwietnia 2018 r. w godzinach 09:00 - 14:00.

 

W programie m.in.:
- prezentacja oferty edukacyjnej szkoły i kół zainteresowań,
- zwiedzanie laboratoriów i pracowni ZST w Turku, 
- pokazy i eksperymenty naukowe z udziałem kadry akademickiej, 
- spotkania z przedstawicielami zakładów pracy i instytucji rynku pracy, 
- doradztwo zawodowe, 
- spotkania z przedstawicielami samorządu uczniowskiego.

 

 

Współpraca