Polish English German

TECHNIK INFORMATYK

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do pracy w firmach zajmujących się montażem, serwisem lub sprzedażą komputerów, urządzeń peryferyjnych, sieci komputerowych, instalowaniem, uruchamianiem serwisowaniem oprogramowania użytkowego i systemów operacyjnych, administrowaniem lokalnej sieci komputerowej, programowaniem w języku Turbo Pascal lub C++. Kandydat do zawodu technika informatyka powinien interesować się INFORMATYKĄ w szerokim tego słowa znaczeniu i elektroniką oraz przedmiotami ścisłymi. Program nauczania obejmuje dużą ilość godzin pracy przy komputerze i dotyczy zagadnień związanych zarówno z budową, obsługą i konfigurowaniem nowoczesnego sprzętu komputerowego i sieci komputerowych jak i z obsługą oprogramowania systemowego, użytkowego i narzędziowego, a także zagadnień związanych z programowaniem nowych aplikacji, projektowaniem baz danych i wykorzystaniem technologii multimedialnych oraz grafiki komputerowej.

Kwalifikacje:
EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

 

Współpraca