Polish English German

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Kształcenie w tym zawodzie przygotowuje wykwalifikowanych pracowników ze znajomością budowy samochodów oraz nowoczesnych metod obsługi i napraw tych pojazdów. Uzyskane kwalifikacje umożliwiają podjęcie pracy w przedsiębiorstwach transportowych, obsługowo-naprawczych oraz zakładach produkcyjnych pojazdów samochodowych. Mechanicy pojazdów samochodowych wykonują prace konserwacyjne i naprawcze pojazdów samochodowych i ich zespołów, kontrolują stan techniczny zespołów i układów oraz regulują i sprawdzaj działanie pojazdu, jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych, na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo -naprawczych, z użyciem narzędzi ślusarskich i monterskich.

Kwalifikacja:
M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

 

Współpraca