W dniach 11-13 kwietnia 2022 r. uczestnicy projektu Erasmus+ pt.: “SIT for School” wzięli udział w kolejnej wirtualnej mobilności “I, Robot”. Gospodarzem spotkań była turecka szkoła Istanbul Ticaret Odasi Bilim ve Sanat Merkezi, a tematem przewodnim była robotyka. Pierwszy dzień przybliżył uczniom Turcję i Stambuł, rodzinne miasto naszych partnerów. Sprawdziliśmy naszą wiedzę za pomocą quizu na platformie Kahoot. Ponadto, każdy z zespołów przedstawił filmy i prezentacje na temat wykorzystania robotów w edukacji na poziomie szkolnym i ogólnokrajowym.

W kolejnej sesji pan Alper Alkaç, specjalista z zakresu robotyki i kodowania, zaprezentował materiał na temat zalet wykorzystania robotyki i nauczania podstaw konstruowania i programowania robotów oraz znaczenia kodowania jako jednej z kluczowych umiejętności IV rewolucji przemysłowej.

Kolejnym punktem mobilności były warsztaty programowania robota humanoidalnego w programie Robotis Motion 2.0. Uczniowie poznali zasady działania robota, konstruowali podstawowe ruchy oraz tworzyli choreografię taneczną. Rezultaty ich pracy zostały przedstawione przy użyciu robota edukacyjnego Robotis Premium, dzięki czemu mogli analizować dynamikę ruchu, korygować błędy powstałe przy programowaniu oraz wymieniać spostrzeżenia z innymi uczestnikami.

Przed nami wrześniowa mobilność we Włoszech - mamy nadzieję, że to ostatnie spotkanie odbędzie się już nie wirtualnie, lecz na żywo i będzie okazją do dzielenia się wiedzą, wymiany doświadczeń, wzajemnego poznania się i podsumowania wszystkich działań projektowych.

Projekt koordynują Agata Buchali i Marta Piątkowska przy współpracy Krystiana Motały i Mariusza Kominiarczyka.

 

Uczniowie ZST z PO WER-em w przyszłość

Kluczowe kompetencje zdobywane podczas praktyk zagranicznych, przepływ wiedzy oraz możliwość upowszechniania rezultatów mobilności uzasadniają entuzjazm uczniów Zespołu Szkół Technicznych im gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku, którzy po raz kolejny poznają zakłady pracy, kulturę i zabytki naszego zachodniego sąsiada. 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji potwierdziła, iż wniosek szkoły został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020). Udział Zespołu Szkół Technicznych w projekcie „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, umożliwi uczniom z klas technikum mechatronicznego, logistycznego oraz żywienia i usług gastronomicznych poszerzanie kompetencji zawodowych podczas praktyk zawodowych w Lipsku i Duisburgu (Niemcy).

Przedsięwzięcie będzie realizowane na zasadach wcześniejszego programu edukacyjnego Erasmus+ (kwota dofinansowania wynosi 42 901 €).

Kolejne praktyki zagraniczne podkreślają, jak ważne dla władz powiatu tureckiego jest promowanie kształcenia zawodowego, od którego zależy rozwój naszego regionu. Doskonale przygotowana młodzież znająca realia funkcjonowania zakładów w Niemczech - jednej z wiodących gospodarek światowych, potwierdza wszechstronny rozwój uczniów Zespołu Szkół Technicznych, co zgodnie z maksymą projektu  daje im szansę na sukces zawodowy.

W Zespole Szkół Technicznych trwają prace nad kolejnym wnioskiem, dzięki  któremu praktyki zagraniczne będą odbywały się w innych krajach Unii Europejskiej. Tego rodzaju innowacyjne spojrzenie na szkolnictwo zawodowe potwierdza planowe działania szkoły, która wyposaża swoich uczniów nie tylko w wiedzę i umiejętności, ale też uczy otwartości na nowe wyzwania, co zyskuje coraz większe uznanie pracodawców i uczelni.

Nasza szkoła po raz kolejny może gościć grupę uczniów z Niemiec, która  przyjechała do Turku, aby zdobywać nowe, zawodowe doświadczenia z zakresu logistyki i spedycji w okolicznych przedsiębiorstwach. Po entuzjastycznych relacjach poprzedniej grupy praktykantów, która  gościła w  Zespole Szkół Technicznych w kwietniu, troje  logistyków z Duisburga postanowiło wybrać na miejsce swoich trzytygodniowych praktyk właśnie Turek. Poprzednim miejscem zdobywania doświadczeń było PROFIM, teraz gościnne progi otworzyła firma ALEXAS.

Niemieccy uczniowie mają okazję zweryfikować swoją wiedzę teoretyczną i umiejętności nabyte w szkole. Teraz mogą zastosować posiadaną wiedzę w praktyce podczas wykonywania powierzonych im zadań w spedycji. Mają również możliwość zapoznać się z giełdami transportowymi wykorzystywanymi w procesie poszukiwania ładunków na międzynarodowym rynku.

Poza godzinami praktyk firma ALEXAS zaangażowała się w organizację czasu wolnego naszych niemieckich gości. Polscy pracodawcy bardzo pozytywnie oceniają tę formę współpracy z Zespołem Szkół Technicznych, ponieważ uczniowie z Duisburga, poznając polskie realia pracy spedytora i logistyka, jednocześnie wspierają współpracę polskiej firmy z podmiotami w Niemczech.

Melanie, Alexander i Christoph są bardzo zadowoleni z pobytu w naszym mieście oraz z praktyk zawodowych. Szczególnie interesująca jest dla nich możliwość uczestniczenia w życiu szkoły oraz zajęciach z zakresu logistyki, na których sprawdzają swoje umiejętności planowania i świadczenia usług transportowo-spedycyjnych.

 

Praktyki zawodowe w Duisburgu

W dniach 26 marca – 8 kwietnia 2017 sześcioosobowa grupa uczniów klas III technikum logistycznego odbywała praktyki zawodowe w Niemczech  w ramach projektu „Erasmus+ Twoją szansą na sukces zawodowy”, realizowanego we współpracy ze szkołą partnerską Kaufmännisches Berufskolleg Walther Rathenau w Duisburgu.

Młodzież Zespołu Szkół Technicznych w Turku doskonaliła swoje umiejętności w firmach: RKS Rheinkraft, DHL Freight, Walzer oraz Kodi, w których pod okiem opiekunów zapoznawała  się ze sposobem funkcjonowania przedsiębiorstw  i  wykonywała powierzone im zadania, takie jak zabezpieczanie towarów w magazynie, przyjmowanie list przewozowych, ich realizacja oraz znakowanie przesyłek. Niektórzy mogli praktykować w dziale obsługi klienta, co było świetnym sprawdzianem ich kompetencji językowych.

Oprócz zdobywania doświadczenia zawodowego  uczniowie  mieli również okazję  zwiedzenia  leżącego nad Renem półmilionowego Duisburga, który jest dużym ośrodkiem przemysłowym. W wolnym czasie odwiedzili centrum miasta, port, Landschaftspark Nord, stalową konstrukcję Tiger&Turtle, skąd mogli podziwiać panoramę miasta oraz CentrO – jedno z największych w Europie centrów handlowych i rekreacyjnych w pobliskim Oberhausen.

W ramach współpracy szkół odbyło się również spotkanie z władzami Kaufmännisches Berufskolleg Walther Rathenau w Duisburgu. Młodzież miała możliwość zwiedzenia szkoły, do której uczęszcza około 2500 uczniów z miasta i okolic. W maju tego roku uczniowie  szkoły partnerskiej w Duisburgu przyjadą na praktyki do ZST.

Pobyt w Nadrenii Północnej-Westfalii był dla naszej młodzieży doskonałą okazją do kształcenia kompetencji zawodowych, zdobywania doświadczeń kulturowych, podnoszenia umiejętności językowych oraz samodzielnego funkcjonowania w nowym środowisku. Podczas realizacji projektu opiekę nad uczniami sprawowała nauczycielka języka angielskiego Barbara Oleksy.