33. Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu

Komenda Powiatowa Policji w Turku

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie
 
Cech Rzemiosł Różnych w Turku
 

Edu Science

Jest to największy projekt innowacyjny realizowany w obszarze nauk matematyczno - przyrodniczych. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Turecka Izba Gospodarcza

 

Związek Strzelecki „Strzelec”

Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza (ZS „Strzelec” OSW) to organizacja paramilitarna, patriotyczne stowarzyszenie stawiające sobie za cel kontynuację istniejącego w okresie międzywojennym Związku Strzeleckiego. Działa jako stowarzyszenie rejestrowe we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, Strażą Graniczną, Obroną Cywilną i Związkiem Harcerstwa Polskiego.