W dzisiejszych czasach  słowo fryzjer wiąże się  nie tylko z wykwalifikowanym rzemieślnikiem, wykonawcą fryzury, ale  również kreatorem wizerunku, często wizażystą. Młodzież Zespołu Szkół Technicznych w Turku, poza ogólnie realizowanym programem nauczania w zawodzie technik usług fryzjerskich, poszerza obszar swojej wiedzy i umiejętności o nowe treści, korzystając z nowatorskich form oraz metod pracy. Jedną z nich jest możliwość odbywania zajęć praktycznych w profesjonalnej pracowni kosmetycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu. W ramach współpracy pomiędzy szkołami uczennice kl. IITF, pod opieką pań: Honoraty Kapałczyńskiej, Emilii Maruchy oraz  Magdaleny Bajzert, odbyły 19 listopada, w wyżej wymienionej pracowni, pierwsze zajęcia praktyczne w zakresie: pielęgnacji cery, wizażu oraz manicure hybrydowego. Przeprowadzone zajęcia umożliwiły uczennicom zastosowanie teorii w praktyce oraz przekonały je o użyteczności wiedzy teoretycznej.